Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.P:NV1K1—:N HEHBE1). 187 resolution af l2te mai 1877. Maa1selven sogn blev fraskilt Ved resolution af 22de februar 1853. I beretningen om øer ved Norge i Rymbeg1a (s. I, side 36) staar, a-t man antager, at Lengjuvik kirke er den nordligste i verden, hvoraf vistnok maa sluttes, at denne beretning om øer ved Norge i Rymbegla støtter sig til kilder, der er ældre end bygningen af Tromsø kirke. Rosjffor(I kapel i Lenviken sogn er indviet l885. Rosfjord kapel er en langkirke af tømmer med 350 siddepla(lse. Veie. Fra ZVYíTlS7l(’.9 ved Gisundet er for kort tid siden an- lagt en vei østover til Karlst(Z(l i Maa1Selven, 25 km. lang. Heraf falder inden Lenviken 14 km. Veien følger Finfjorden forbi gaardene Sandvik og Skogen-, gaar derpaa over Skogkl(*—ven og videre paa Botnvatns søndre side, nedenfor F infjordeidet til Lakselven, der passeres paa en lo m. lang, tidligere af diStriktet bygget træbo ved udløbet af Finfjordvatn. Herfra gaar veien i det væsentlige langs vandet under gaardene Fagernes, Fagerbugt, Aspe- nes, Djupdal og Haugene til Maa1selvens græ11dse ved Blomli. Ved den nævnte bro, 8.9 km. fra Finsnes, udgaar en 3.2 km. lang sidevei, der først følger Lakselvens vestre side og der- efter gaar over elven paa en træbro af 16 1neters længde og fort- sætter nedenfor gaardene S(Ptersmo og AndP)“s(lal til Rosfjord- vatns søndre ende. Den største stigning paa disse veie er l paa 20, som alene forekommer i korte længder paa et par steder. Veiens høieste punkt, paa Skogkleven, ligger 52 meter over havet. Kjørebredden er næsten overalt 3.75 m. Fa-ste skydsstationer er oprettede paa Finsn(—s. hvorfra skyd- ses til Aspenes, II km., samt paa sidstnævnte sted, hvorfra af- standen til Guldhav i Maa-lselven er 14 km. Over R().Sflordstrømmen er opført en 34 m. lang træbro, be- kostet af distriktet. Af paatænkte veianlæg kan nævnes: Langs Rosjjordvatns øst-9í(Z(’, fra endepunktet for den oven- nævnte sidevei og til Ro§fjordnes“, 16;5 km. Fra Fin-snPs langs Gisundet til Bukskind (Lenviken kirke), 17.4 km., med en tverforbindelse herfra over Bjorelvdalen til Ro.gfjor(l. Fra Finsnes-Karlstadv()ien iFinfjordbotn til Sørreisens grændse, 4.9 km. Paa Senjen: Fra Laukhell(? forbi Høgl-i til Tranø grændse, 11.2 km., samt fra Kom-naas til Høglí med arm til Langhaug («Græsmyrskogen»), ca. 11 km. Der turde ogsaa med tiden blive spørgsmaal om a-nlæg af veie (rideveie) tvers over Senjen fra Lakselvdalen gjennem Kaper- dalen og Svanelvdalen til Torsken og Berg.