Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


186 TBoMSø A1uT. 41 hl. byg, 9 hl. havre til grønfoder, 1 h1. erter og 269 bl. poteter. Gibostad (Geigubölstaðr) (3.31 mark) med 2 husmandsp1adse, tilhørte Sands kirke. Ten.s-kjær ved Malangen (þemusker) tilhørte delvis Sands kirke. Kaarvik (Káravik) tilhørte i middelalderen Lenvikens kirke. Statens eiendomme i Lenviken er: Grepslien, af skyld 1 mark 62 øre. Lysbotn og Heggedalens almem1inger paa— Senjenøen. Efter- nævnte pladse ligger i almenningerne: Øvre Bakkemo. Nordre H eggemo. Søndre Heggemo. Furuskolten. N ordre Furm)“zWo. — Søndre Furumo. Middagsmo. u Jannamo. 2 gammer i Heggedalen paa Senjenøen er opførte, af reis- værk med torv udenom, i 1895 til herberge under linjeanlægget og betaltes af bevilgningen dertil. Begge gammer kostede til- sammen kr. 80.00. De benyttes for senere linjebefaringer. Her er gamle navne paa nogle gaarde: Lenviken Lengjuvik. Tenskjær — þernusker. Kaarvik Káravik. Finsnes Finnsnes. Sandvik Sandvik Laukhellen, ytre Laukhella. Giøen Geigøy. Gibostad Geigubölstaðr. Vang Vangr. J øvik ]2júpvik. -Grundvaag Grunnivágr. O1“dfund. Fra Lenvikens herred kjendes: Stena1dersfu11d fra pladsen litle Rødberget ved Lenviken (1). Lenviken kirke er en langkirke af tømmer, opført 1879, med 75O siddepladse. Lengju-rik kirk-ja, Lenviken hovedkirke, laa efter reformatsen til Ibbestad residerende kape1lani under Trondenes, og efter re- skript af 28de december 1731 som residerende kapellan.i 1mder Ibbestad præstegjeld; det blev uden tvil eget præstegjeld ved reskript af 5te januar 1759 (jfr. reskr. 22—8—l766). Kirken er flyttet et godt stykke længere mod syd til Bjorelvnes ved