Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/192

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

LENVIKEN I—IERRED. l85 33 kvæner (32 norsktalende) og 46O finner (1 18 norsktalende). Gjennemsnitsværdien af skyIdmarken er: l 244 kr. Herredets“ matrikulskyld er 588.45 mark, der er 425 skyld- satte brug, og 95 gaardsnummer, 393 jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug 1.36 skyldmark. Lenvikens præstegaard, Bukskindvik med underbruget Flatvold har en — samlet skyld af mark 2.92. Gaarden har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni l882. Jordveiens indmark og udmark (Flatvold medregnet) er opgivet til henholds- vis 3 og 6 ha., skogens fladeindhold til 6 ha.; den er bevokset med birk og forskjellige Sorter løvtræer. “ Gaarden paaregnes at kunne føde en besætning paa I hest, 6 kjør, 3 ungfæ og 5 sauer. Den gjennemsnitlige avling er i 1891 opgivet til 8O læs hø, 34 hl. poteter. Til gaarden hører ikke nogen husmandsplads. — Laukhelle-Lakselv, skyldsat“ for 2.76 mark, er ikke regnet som jordbrug. — iLenviken (Lmgjuvlk) (6.35 mark), med to husmandspladse, var i middelalderen og indtil for nogle aar siden præstegaard for sognet; i det 14de aarhundrede blev gaarden brændt af karelerne. Sletnes (5.88 mark) med 1 husmandsplads ligger Ved Gisund paa fastlandet nordenfor kirken. 1ste januar 1891 holdtes her 4 heste, 34 storfæ, 55 faar, 12 gjeder og 4 svin. og var i 189O udsaaet 6.5 hl. byg og 34 hl. poteter. Sandnes ved MaalselVfjorden (4.02 mark) med to husmands- pladse og 2 andre brugsdele, Sultin(lvik, udtales Svultenvika, (3.63 mark) med 2 husmandspladse, RosZ)“ord Ved RoSfjord (3.08 mark) med 2 husmandspladse og 1 anden brugsdel, Strøm-men, in(lre, med H1mry Haab (4.26 mark), ved Rosfjord, Linberget (4.62 mark) med l husmandsplads, Linberget (4.73 mark), 3 brug, med 1 hus- mandsplads, Leiknes (3.59 mark), 1 husmandsplads, Leikne.s (3.27 mark), l husmandsplads, Leiknes (8.24 mark), Leiknes (4.02 mark), en anden brugsdel, Finsnes (3.52 mark), 1 husmandsplads og 1 anden brugsdel, alle disse ligger ved Gisund; Firåfjord ved Fin.fjord (3.55 mark) med 2 husmandspladse og 1 anden brugsdel. Vashaug (O.32 mark) med l husmandsplads ved Lakselvens udløb iLakSefjor- den hører sammen med Laukhelle-Lakselv (2.76 mark); de udgjør saaledes et brug paa 3.08 mark med l hest: 4 kjør, 4 faar og 2

eder, samt 0.5 hl. byg og 5 hl. poteter udsæd. Viken (3.04 mark),

Viken (3.59 mark), AarnPs (3.99 mark) med 2 pladse. Paa alle disse 17 gaarde tilsammen med underliggende pladse holdtes 1ste januar 189l: 28 heste, 212 storfæ, 308 faar, 46 gjeder, ]5 svin, 9 rensdyr og 58 høns. Udsæden i 189O var: