Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/184

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LENVIKEN I—IERRED. 177 Lenviken omgives af: Hillesø, Berg, Tranø, Sørreisen, Maals- elven og Malangen herreder. Af herredets samlede areal 713.6 km.2 er: km.2 Fastland . . 375.1 n Øer: Del af Senjen .... . 337.4 Giø ......... . 0.6 32 øer i saltvand, 33 skjær . 0.3 14 øer i ferskvand ...... 0.2 Samlet areal af øer 338.5 Lenviken herred er, som berørt, delt ved Gisundet, saaledes at en del af herredet ligger paa østsiden af Gisundet paa fast- landet, medens en anden del vestfor Gisundet ligger paa Sen- jenøen. Landet øst for Gisundet er høit og danner en halvø mellem Gisundet og Malangenfjord; det er delt Ved Finjîjordvatn, Finflordeidet og Ro-s=flord. Øst for Tornvatn ligger fjeldstrækningen Vasbrun, hvis midtre del har høie, ta-kkede alpetinder. Sultind (tr. p.) naar her omtrent 1 25O m. Mod nord sænker landet sig mod Malangen, mod syd falder det i tildels steile styrtninger mod Fuglemyrene i Maals- elven herred; mod vest og øst styrter fjeldene overordentlig steilt mod Ma1angen og Tornvatn. I den midtre del er flere botner med mindre isbræer. Birkeskogen naar op til 3OO meter, hvor fjel- dene ikke er for steile; ligeledes er der overalt græs op til en høide af over 6OO m. Foruden Sultind ligger her de vilde og utilgjængelige, 11OO m. høie SvarWeld og Storj)“eld, samt Sandnes- jffeld ud mod Malangen; mod nord gaar to græs— og Skogbevoksede strækninger, den ene dannes af Rabben, Blaaj)“eld og Ramberget og den anden af Ro.2fjordakslen, 308 meter høi. I vest for Tornvatn ligger Fagerj)’eld, vildt, sønde1—revet og kun i sin lavere del sparsomt skog— og græsbevokset. I den østlige skraaning er en stor botn og isbræ. Paa dette fjeld ligger sneen længe, efterat den er gaaet bort paa de omliggende fjelde. Landet vest for Rosfjord og Finfjordvatn er en omtrent 30 km. lang og fra 8 til 9 km. bred ha1vø, der kun ved et ganske lavt, 6 km. langt og tildels myr-lændt eid mellem Rosfjord og Gisund hænger sammen med fast1andet. Halvøen har mange fjelde og naa-r sin største høide i syd i KisteZ)“eld (tr. p.), 1 O02 m. Kistefjeld har paa sin østre side en ikke ubetydelig bræ; i høiderne er der temmelig —magre beiter; længere nede i 12 — Tromsø amt. II.