Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/177

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


17O . TROMSØ AMT. eller nord om nogle udenfor liggende boer, som ved fjæren er tørre. Et lidet svinebundet fartøi vil finde havn ved Røsh1)lmen, nord for Bjørnø. J ordsmonnet er i regelen grov sand, og det er skrind jord; af og til er der skjælsand; paa Kvalø er der noget ler, saaledes i Brensholmen. . Korn dyrkes ikke mere nu. Poteterne blir altid brugelige, og der er god potetjord; der er mange, som ikke dyrker poteter; i regelen faaes nok til husbrug. Fo1det er 4—6. “ Arealet er saaledes udnyttet: Ager ...... O. 1 km.2 Eng . . 4.3 » Ager og eng .... . . . . 4.4 km.2 Sk0g ........... . 5.0 » Udmark, snaufjeld, myr, indsjøer, sne —. . . 475.6 »

485.0 km.2 Udsæd af korn var i 1886—1891 aarlig 5 hl., af poteter 424 h1. Herredsstyrelsen har angivet værdien af et maal jord til 15 kr., og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 50 kr. Lidet nyland er opryddet i senere tid. Der var i 1895 1 slaamaskine i herredet. H a v n e g an g e n e er ofte daarlige; ved Stønnesbotn er de taa1elige, undtagen paa et par gaa-rde. K r e a tur h o Id samt fj æ rk r æ i Hil1esø herred 1ste januar l89 1: . Heste ..... 6 5 Storfæ . . . 756 Faar . “ . 2 196 Gj eder . . . 404 Svin . . . 1 l l Rensdyr .... 9 Høns ..... 6 9 Salg af melk har ikke betydning. Kvæget er stedegent, dels kollet, dels hornet, oftest er de hvide og røde. Renbeiterne paa Kvalø i Hillesø er: Lierne omkring Lassavarre og Gattomuotke.