Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/176

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HILLESØ HERRE1). 1 69 Kyst og fjorde. Der er mange sund og fjorde i herredet, og farvandet omkring øerne er i det hele urent og vanskeligt. I Senjenø gaar ind: Øv;fjord, 12 km. lang og ved mun- dingen 4 km. bred, dens indre del kaldes Ørnj)’ord. Baltsj)“ord er kort, ca. 4 km., men vid. Stønnesbotn er en smal fjord, 9 km. lang, inderst inde 2.5 km. bred. g Malangen gaar ind mellem Kvalø og Senjen. Paa Kva1ø gaar fra havet Katyjord først ca. 6 km. i syd- øst1ig retning, saa 6 km. i nordøstlig retning. Længer nord ligger den store Ersjjord; fra havet i retning fra vest mod øst er den 11 km. lang. Gjennem ErsZ’jord(lybet mellem Haaja og Tussø er en god indseiling. Indenfor Skulbaren er løbet ganske rent. Paa Tussøens vestside gaar ind den lille Toj’tej)“ord, 2 km. 1ang. Havne. Grepsta(l paa Kvaløens sydside i Hillesø er be- kvemt stoppested for folk fra Balsfjordens og Malangens som for Tromsøsundets herreder paa reiser til og fra fiskevær, og paa reiser til og fra Tromsø by. I aarets løb stopper her flere hundrede baade op, da der paa dette punkt hyppig falder vindskifte. I virkeligheden er der dog ingen havn, men kun. en flad aaben strand, udsat for sjøgang fra Malangen, især under sønden— og østenveir. Landsætning er med lastede baade van- skelig. I elvemundingen er der ved høivande plads for 2 a 3 smaa- baade. g Sandvik paa samme side af Kvaløen som Grepstad, 3Zs mil længere ude, bliver ogsaa benyttet som stoppested for baadene. Ligesom ved Grepstad er her aabent, især ved sydlig og østlig vind.“ Laukvik paa Senjenøens nordnordostlige side er en fra nord mod syd gaaende bred og rummelig bugt, hvor fartøier og baade ankrer op, men den ligger aaben mod storm og sjø af nord. Tæt ved, i øst, kun adskilt ved en odde, gaar ind en anden bugt, Jægteviken, som er den egentlige havn, men ligger aaben for storm og sjøgang af vestlige til nordlige vinde. Bug-ten be- nyttes som stoppested for baade, fiskefartøier og tildels skibe, da c1c11v ligger bekvemt i“ den ydre munding af den store Ma1angfjord. Ved Tussø er havn paa 5* favne vand. Ved Haaja er en god og rummelig havn paa 6—8 favne vand; for at komme ind paa bugten kan man enten holde syd