Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/175

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


168 TRo1æ1sø .—mT. l4.5 m. 3l.6 » 35.4 » Mellem Grepstad og S(mdvik paa Kvalø er ligeledes, efter Karl Pet-tersen, 3 trin: 14.5 m. 34.1 » l 38.5 » Bergarten er g1immergneis. Ved Buvik sees en linje i en høide af 18.5 m. Et høiere trin ligger 31.7 m. o. h. I trinet ligger etsteds en 5 a 6 m. lang hule. Aabningen ligger i trinfladens niVeau og er omkring 3 m. bred. Hulen ligger i hornblendegneis. ’ Ved Viken straks udenfor Buvik paa Kvalø er en strandlinje. Denne linje gaar sammenhængende paa den ene side til ud imod Torsnes og paa den anden side til de egentlige Buvik- gaarde. Paa Edø er en strand1inje 20.4 m. o. h. Der er ingen betydelige vasdrag i herredet, men mange smaa, baade paa Senjen og paa Kva1ø. Indsjøer. Der er 132 indsjøer i herredet. De største er Skaarelvvatn, G:jetvatn, Synnøvj()rdsvatn og Nord- tZjor(l1;atn&. km.2 Nord.fjordvatn ...... . O.4’ Vand v. for Nordfjordvatn . . . 0.4 Vand v. for Dugurmaalsfje1d . . O.1 K1—aakskarvatn ..... . 0.3 Skaarelvvatn .... . 1 .0 SynnøVjordSvatn . . . . O.5 Vand n. f. sidstnævnte . . O.2 SlettevoldVatn .... . 0.3 StorVatn ..... . 0.1 Storevatn .... . O.2 Skindkolvatn .... . O.2 Vand ø. f. Kjeipen . . . . O.2 Del af MefjordVatn, søndre . . . 0.3 Gjetvatn ....... . 0.7 Brekkevatn . . . . . O.l 117 vande . . .... 2.1 Samlet areal af indsjøer . . 7.1