Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/169

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


162 TROMSØ AMT. Laks— og sjøørretfiske i Berg. 1891 15OO kr 1892 16O0 — 1893 750 — 1894 40O — l l895 150 — 1896 1000 — 1897 l5O0 — .Andre fiskerieriÌBmg. Z891 144O0 kr Z892 11000 — Z893 l25O0 — Z894 7000 — Z895 1150O — -896 127O0 — Z897 560O — Havn nikkelværk er tidligere omtalt. Der var i 18’95 10 handlende perso11er. De vigtigste handelssteder er: MPjJOV’(Z, Havn, ToVsZCen, Holmen- e:(eY“ og Halvar-(lsø(m. Der er ingen rettigheder til udskjænkning af øl. Postaabnerier i herredet er: Holmen mar, ]((tZ(ZflM’7l(3—S’, Halvar(lsøen, Tor-S“ken, Haam, Berg, 1lI(ñ(jor(le12. I Berg an1øbes af dampskibe: Halvardsø, Kal(Zfarnes, Holmen vær, Torsken,r Havn, Skalan(l, M(gfjor(lv(er. e Al bebygning i Berg herred ligger ved kysten, helst i den ydre del af fjordene, og saa er der bebygning paa fiskevær. Den inderste del af fjordene, der ofte er botnformet, er i nogle steder aldeles uden bebygning. Amtmand Blom skriver i aaret 1827: «Torskens og Bergs præstegjelde er de af naturen mindst begunstigede i Nordlandene. En farlig sjøkySt, hvor det paa mi1eS distance ikke er mu- ligt at lande med en baad, smaa jordflekker imellem fjeldene, et raat og for vegetationen ugunstigt klimat, tilbyder beboerne kun lidt af livets goder og behageligheder, men mange af dets mangler og farer. Fisken har ogsaa trukket folk hid, og hvis man skal ti1tro den ældre skyldlægning retfærdighed, da maa her fordum have været et saare betydeligt fiskeri, thi ingensteds i Nordlandene beta1es saa svær skat som her. En ko paa en vogs fisker1eie er ikke ualmindeligt. Nu er fisken forsvunden