Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/168

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BERG I—IERRED. I 6 I I de herreder, hvor der er rigelig tilgang paa fisk, pleier fattigskatterne at være smaa; dette var ogsaa tilfældet i Berg, før nikkelværket blev an1agt; da udgjorde fattigskatten 40—8O kr. om aaret; men efter at nikkelværket blev anlagt og ned1agt, er fa-ttigskatten steget op i 3 OOO kroner. S“am1et udbytte af fiskerierne i Berg. 189l . 181 30O kr. l892 . . 582 65O — 1893 . . 334 675 — 1894 . . 392 2O0 — 1895 . . 291 15O — 1896 . . 84O 400 — 1897 . . . 525 l0O — Fedsildfisket i Berg. Antal fiskere. Garnbaade. Notlag. Fangst Udbytte bl. Værdi kr. l89l . . —— — —— —— — 1892 . . 58O 20O 12 36 OOO 36 OOO 1893 . — —— — — — 1894 . — — — — — l895 . . 310 10O 5 6 OOO 9 5OO 1896 . . 50 — 5 l OOO l 5OO 1897 . . 34O 10O 8 8 OOO 9 OOO Skreifisket i Berg. Antal fiskere. Antal baade. Opfisket stk. skrei Vg.rdi. l891 . . . 1 346 374 600 OOO 165 4O0 1892 . . . 2 OOO 5OO 2 OOO OOO 51O O50 1893 . . . 2 40O 600 I 900 OOO 321 425 1894 . . . 2 822 753 2 080 OOO 384 80O 1895 . . . 2 925 736 1 5OO OOO 27O OOO 1896 . . . 2 875 707 l 250 OOO 325 20O 1897 . . . 2 995 767 2 5OO OOO 509 OOO Vaarsild— og smaasildfisket i Berg. Vaar-sild. Smaasi1d. 1891 . . — — 1892 . . 24 OOO — 1893 . — — l894 . — —- 1895 . — —- l896 . —— — 11 — Tromsø amt. II.