Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/162

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEBG I—IERREDc 155 at der kun er en ganske kort ryg imellem store Helvedesvatn og Mefjord. Paa halvøen mellem Mefjord og Bergsfjord er mange toppe og skar med Vande; nordligst ligger Oksehorn-ene 557 m. Længer sydoSt er Bringa 639 m. og Roalen 867 m. I halvøen mellem Mefjord og Bergsfjord gaar ind Ersflord og Stein;)fford. Op for gaarden Ersfjord stiger Snekollen meget steilt, saa at man fra stuen kan se toppen af fjeldet gjennem skorstenen. Paa halvøens sydlige side ligger vestlig Træltinderne, Husjffeld 627 m. og Brusen. 572 m. Paa halvøen mellem Bergsfjord og Strømsbotn lig- ger Finkona og længer øst store og litle Moa. Øst for Moa paa grændsen mod Lenviken ligger Sne;ffeld 653 m. I Strømsbotn kommer ned Heggedalen iW vestlig retning. Landet mellem Strømsbotn og havet i nord og Grylle- fjord i syd hører østlig til Berg hovedsogn og vestlig til Tors- ken. Her ligger Hellandstind, ret op for Havn nedlagte nikkelværk. Halvøen mellem Bergsfjord og Gryllefjord har vestligere mange toppe. Her er nordligst Teisten (tr. p.) Torten og op for Gryllefjord lMaatind, Teistemffeld og Hov(len.Z Atter er der en halvø mellem Torskenfjord og Si- fj ord, i hvilken flere fjerde og bugter, Østerjjor(l, Gru-ndg“’a-mesbotn og Veimandsbotn gaar ind. Paa den lille halvø mellem Gryllefjord og Torsken- fjord ligger Husfleld og Torsken. Syd for Torskenfjord ligger Storkjeipe)?. Mellem Østerfjord og Sifjord ligger veStligst Bra())“eld og Kjærringfleld, og saa følger mod øst Løpen, Fetind og Høstakken. Fra Østerfjord over til Tranøbotn i Tranø herred fører en forsænkning, Kaperdalen Syd for Kaperdalen stiger landet steilt op mod Kapeøfield og Storjffeld. C Paa halvøen mellem Sifjord ogSelfjord er’vestligSt toppene Leikvik“flel(l, op for Selfjord Kv(;ennan (tr. p.) og Kalkirken, og inde i fjordbunden Grina og Henrikhoved. “Syd for Self jord er toppene Dommen og Bunkanj)eld, en- delig sydvestlig i Torsken Fiskenestinder1ne og Oksen og sydligst paa grændsen mod Bjarkø Dova. Udenfor den vilde kyst, der er aaben, ligger spredt adskillige øer; hvoraf nogle er af vigtighed som fiskevær. Den største er Ertenø, vestligt i Bergfjorden; østlig for denne ligger Bergsø og Foerø. Holmen eller Holmenvær i Torsken er et vigtigt fiskevær.