Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/163

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


156 — TROMSØ AMT. Øerne Ørja, Langvær, Svellingerne og Halvardsø er ogsaa fiskevær. Evig s ne o g is er der paa følgende toppe i Berg. Snefjeld ........ O.3 km.2 — Roms-oaivve ....... 0.2 » Tua (finsk Ruksis-oalgeðokka) . O.6 » Bræ i Skræflaag ..... O.7 » Skræflaag .... . . 2.1 » Bræ ved Stortind . . O.7 » 4.6 km.2 Geologi. Hele Berg herred bestaar, saa vidt iagttaget, af gneis med noget granit, hvilke bergarter taarner sig op i vilde fjelde paa de forrevne halvøer ud imod det vilde hav. Gabbro er iagttaget ved Havn nikkelværk. — Landet er i de lavere dele isskuret; saaledes er den i havet liggende ø Halvardsø tilrundet. Ogsaa i Berg herred sees i fjordene paa Vestsiden af Senjen mærker efter en ældre havstand i form af strandlinje og te rra s s er. -Ved Skaland er maalt en strandlinje 16.7 m. o. h. Vasdrag. I herredet er kun korte elve. Heggedalens vasdrag falder i Strømsbotn. I Bergsfjord falder afløb fra Ersjýordvatn og afløb fra Roalvatn og Hestevøtn. Finsæterelv, der kommer fra Finsætervatn, har en fos; der findes laks i elven. I Torsken er et par smaa lakselve. Indsjø e r. Der er mange større og mindre indsjøer iherredet. Den største er Helvedesvatn 3.4 km.2, hvoraf en del ligger i Lenviken herred. — Andre vande er: Hestevøtn 2.5 km2, Ersjffordvatn, Finsæ- tervatn 2Ý0 km.2 og Svanelvvøtn 1.0 km.2 Vandene har ingen betydning for færdselen. Elvene er taalig fiskerige og ligeledes de vande, som ligger 50 m. over havet. Der er ørret, rør og laks. Nordmændene driver ikke synderlig paa fisket i indsjøerne, da havet udenfor er saa fiskerigt; finnerne derimod fisker i van- dene i den bedste fisketid. Svanelvvøtn er gode fiskevand; der er Ørret og rør, mest rør. Finsætervatn er ogsaa godt vand for rør og ørret. “ I Hellandsvatn, hvor der ikke før var ørret, er udsat yngel. Ersfjordvatn er et prægtigt fiskevand for ørret. Rør og ørret holder sig paa hver sin side af vandet. V