Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/161

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


154 TROMSØ AMT. W Berg heri-ed. Berg herred [609.10 km.2, 1 633 indbyggere] indbefatter Berg hovedsogn med Torsken anneks. Herredet er et lensmandsdistrikt og et thinglag. Berg herred udgjør den nordvestlige del af Senjenø, og des- uden hører til herredet en del udenfor Senjen liggende øer, der dog ingen naar op til 1 km.2s større1se.“ Herredet ligger langt ude mod havet. Mellem fjordene og fjordda1ene hæver sig mægtige fjelde, op til 1 O00 meter. Herredet naar sin største udstrækning fra nordost til sydvest ca. 62 km.; bredden fra Teisten mod sydost er 21 km. Berg omgives af: Bjarkø, Tranø, Lenviken og Hillesø herreder. g Afherredets samlede areal 609.1 km.2 er intet fastland. Øer: Del af Senjen ..... 605.2. Færø .... 0.3. Kjøbmandsø . 0.2. Ertenø . .i 0.6. Hofsø . . O.l. Torskenø ....... 0.4. Ørja ........ O.5. Øgruppen Sve1lingerne (l8) O.2. Halvardsø ...... O.3. 297 øer og 59 skjær . . 1.2. Samlet areal af øer . . 609.l. Mange af tinderne i Berg herred er alper. Forbjergene Tei- sten, Trælen, Oksen og IØølva ligger paa strækningen fra nordost til sydvest næsten i ret linje og er alle steile og vi1de, afslut- tende de mellem fjordene liggende halvøer.. Den paa Senjenø liggende del af herredet er sønder- skaaret af talrige fjorde og dalfører. Nordligst i herredet, øst for Mefjord, paa grændsen mod Hillesø, naar ]Øølva (tr. p.) 399 m., og længer syd ligger Gilberg, Mælen 442 m., Vastind og Seglen. Ret syd for Mefjordens bund ligger Breitind (tr. p.) 1Ol5 m. høit og øst for denne Lasset, grændsefjeld mod Lenviken, Hillesø og Berg. Store og litle Hesten ligger ret op for Mefjord vestlig for Breitind. Imellem Breitind og store Hesten kommer fra sydvest store Helvedesvatn (113 m. o. h.) ind fra naboherredet, sa-a langt