Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/160

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


TBANø HEHBED. 153 mk. med 18 opsiddere, og T1—ondenes kirke 1 bmpd. 12 mk. med en opsidder. Resten var da enten privat gods eller saakaldet kongens gods, hvoraf det sidste udgjorde den mindste del. Tranø kirke eier intet jordegods, thi da Tranø og Dyrø blev et særskilt præste- gjeld, beholdt Ibbestad kirke det hele jordegods. Imellem leilændjngernes og selveiernes kaar var der ingen forskjel. Selveierne opførte noget bedre huse. Leilændingernes aarlige afgifter var ubetydelige, saa at de fleste foretrak bygslet jord. Ved kongelig resolution af 27de januar 1896 er meddelt tilladelse til, at et paa Stanglandseidet i Tranø præstegjeld op- ført kapel indvies til brug for befolkningen i djstrikterne Stang- landet og Aalandet. Stanglandseidets kapel er indviet i 1896. Kirkegaarde er ved alle kirker i Tranø præstegjeld og en hjælpekirkegaard i hvert sogn. I middelalderen blev ligene antagelig ført gjennem det saa- kaldte Ligskar til Tranøbotn, til en plads kaldet Kirkebotn. Veie. En bygdevei paa Senjen fra Vangsvik opover til Torsli m. fl. gaarde er under anlæg. Der er projekteret statsveie for 8l 0O0 kr i Tranø. Længde af hvert anlæg. km. Lenvikens gr.—Torsli . . 7.0 Sørli-Svanelvdal .......... 3.0 Torsli-Tranøbotn .......... 5.0 Svanelvdal-Svanelvvatn-Bergs gr. (ridevei) . lO.5 Svanelvdal gj. Kaperdal-Bergs gr. (ridevei) . 1O.5 Der er projekteret herredsveie for 45 5OO kr. Dyrø gr.—Espenes-Lavik ....... 10.0 Rubbestad-Vangsvik ......... 4.5 Va:ngsvik-—Vestrefjeld . . . — .... . 7.0 Vestrefjeld-—Torsli-Tranøbotn ...... 8.Ǫ Fra Kløven langs Lakselven og Kaperelven til bunden af Osterflorden er meget besværlig vei med store myrstrækninger, bratte opstigninger og løs ur. Ridevei er der gjennem Græsmyrdalen, langs Skarelven over fjeldet til Svanelvdalen og derfra ned til Strømsbotn. Tranø er delt i 1 2 s k o l e k r e d s e med 27 1 undervisnings- berettigede børn, 4 lærere og 1 lærerinde. Den ved skatte]igningen antagne fo rmue var i l894 279 6O0 kr., den udlignede herre ds s ka t var 5 010 kr.