Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/159

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


152 TROMSØ AMT. sommeren havde tilhold der,» skriver Normann. «Dette synes be- kræftet ved en i Tranø kirke hængende gammel tavle, hvorpaa er afbildet en trane.» Stanglandshals (4.17 mark) har 2 husmandspladse. Viken (4.62 mark); her holdtes 1ste januar 1891: 5 heste, 35 storfæ, 74 faar, 5 gjeder, 4 Svin og 13 høns. Udsæden i 1890 var: 12 hl. byg, l hl. havre til grø“nfoder, 50 hl. poteter. Vangsvik er 3 brug (2.04, 2.23, 2.45 mark). Lekangen (Leikvangar) (2.38 mark), tilhørte delvis Trondenes kirke og blev givet denne af Eistein bonde for hans sjæl. Skatvik (Skatavik), tilhørte i middelalderen delvis kirken paa Trondenes. Her er gamle navne paa nogle gaarde: Tranø Tranøy. Lekangen Leikvangar. (Flt.) Stangnes Stangarnes. Stanglandshals Hals. Aa ‘4r. (Flt.) “ Frova-ag .Fröðavágar. (Flt). Eidet Eið. Skatvik Skatavik. Espenes Espines. 0ldfund. Fra Tranø herred kjendes følgende old.fund: Stenalders fund fra Valvaag (1). Ældre jernalders fund fra Le- kangen (1) og Stangnes (2). Yngre jernalders fund fra Stang- landshals? (l), Eidet (1), Skatvik (2), Lekangen (3) og Aa (1). Tranø kirke er en korskirke af tømmer, opført 1775, med 3OO siddepladse. Traneyjar kirkja, Tranø hovedkirke, var residerende kapellani (med Ibbestad) under Trondenes, og efter reskript af 28de december l731 under Ibbestad, indtil det ved reskript af 5te januar 17—59 blev eget præstegjeld. Normann beretter i l817: «Nærværende Tranø kirke — den forrige stod omtrent 100 skridt længere borte paa et fugtigt sted — blev indviet aar 1775, og tilhører det nordlandske kirke- fond; men Dyrø kirke, som forhen stod Ve mil søndenfor paa en gaard Havn, blev indviet 1777 og eies af Dyrø almue, som til sin bekvemme1ighed har bekostet den, og derfor maa ligefuldt erlægge tiende til Tranø kirke.» Normann skriver i l817, at omtrent den halve del af Tranø præstegjeld var i 1817 beneficeret til kirkerne paa Sandsø i Kvæ- fjord, og paa T1—ondenes; og deraf havde Sandsø kirke 29 vog 2 bmpd. l8 mk. med 63 opsiddere, Kvæfjord kirke 7 vog 12 K