Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

THANø HERREn. 143 Desuden hører til herredet endel mindre øer, af hvilke Tram (1.2 km.9), der har givet herredet navn, er den største. Heredets længde fra sydvest mod nordøst er ca. 42 km. og største bredde fra nordvest mod sydost er omtrent 30 km. Tranø omgives af: Berg, Bjarkø, Ibbestad, Dyrø, Sørreisen og Lenviken herreder. km.2 Tranø, Dyrø og Sørreisens herre- ders samlede areal .... 1083.0 Deraf er: Fastland. . . 577.4 Øer: Del af Senjen . . . 452.5 Furnø . . . 0.7 Tranø . 1.2 Dyrø . . . 49.8 Høiholmen ........ “ O.2 Lekangsøen ......... O.2 256 øer i saltvand og 5O skjær. . 0.8 32 øer i ferskvand ....... O.2 Samlet areal af øer 505.6 1 herredets vestlige del gaar ud fra Senjen hovedø en større halvø, Stanglandet, der kun ved et ganske smalt eid, ved gaarden Eidet, er forbundet med Senjenfjeldet. Paa Stanglandet ligger Stangne.sZfleldet. Den vestlige del af den paa Senjen liggende del af herredet er i det hele et mod fjorden steilt affaldende, for en del skogbedækket gneisland, der væsentlig kun i nogle mod fjorden mundende smaadale har nogen bebygning. Her ligger vestlig op for Eidet Eidsfleld og op for Gjøvik Gjøviksfleld (tr. p.) Østligt for Tranøbotn, hvor landet bestaar af skifer, faar landet mildere former, og bebygningen ligger tildels i afstand fra fjorden. Her er et par dalfører, Svanelvdalen og Kaperdalen, hvilke for- enes i Lakselvdalens dalføre, der kommer ned paa grændsen mellem Tranø og Lenviken herreder. “ Fjelde i den østlige del af herredet er 1S‘katvikfleld og Gammel- veten. Nordvestligt for djsse, ifra Tranøbotn opover mod Almen- ningsvatn, er der myrlændt. Den paa fastlandet liggende del af herredet falder brat af fra ]—3øringen (tr. p.3, 1091 m.; her efterlades en stran(l, hvor gaardene ligger.