Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/151

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

144 TROMSØ AMT. Evig is og sne er der “i Tranø med Dyrø og Sørre1s“en: Paa Snefjeld ...... 0.5 km. 2. Paa Svanfjeldene— . . O.8 » N.o. Litle Bø1—ingen . . 0.2 » Paa andre fjeld ..... O.3 » Samlet areal evig is og sne 1.8 km.2. Geolo.gi. I Tranø er der mest granit i den vestlige del; i den østlige del er der skifere det faste fjeld. Saa er der en del myrer, men ogsaa 1idfýldninger“af“ sand forekommer. Landet paa nordsiden af Solbergfjorden er taale1ig godt bebygget paa skifergrunden. Det vestlige granitland i Tranø er kun bebygget langs kysterne. P Strand1injer sees paa sydsiden af Senjen paa flere steder. Vasdrag. Lakselven dannes af Svanelven og Kaperelven, hvilke kommer fra Berg herred. i Den danner i sin nedre del grændsen mod Lenviken herred. Lakse1ven med bielve er 27 km. lang. Den faar tilløb fra mange vande og tjern, og er i sit nedre løb farbar for baad paa en Strækning af en hel mil; længere ind paa øen danner den et par prægtige fossefald. — Af Lakselven, hvis samlede nedslagsdistrikt udgjør 169 km.?, ligger l39 km.2 i .Tranø herred. Flere mindre elve kommer paa sydsiden af Senjen ned mod fjorden, men de er alle smaa. Ï Paa fastlandet kommer Espeneselven ned til Solbergfjorden ved Espenes. — Indsjøer. I Tranø, Dyrø og Sørreisen herreder er der 284 indsjøer tilsammen. De større af disse er: Svanelvvøtn, Kapervøtn, .ä1lmenningsvatn, Bunkanvatn, alle paa Senjen, paa grændsen mod Berg og Lenviken. Aavøtn har afløb mod gaarden Aa. “ Storevatn, øst1igt i herredet, har afløb mod vest til den midtre del af Tranøbotn. — 1ndsjøer i Tranø, Dyrø og Sørreisen herreder: km .2 Søndre Svanelvvatn . . 0.5 Svane1v og Lakselv . . . 0.4 Del af Almenningsvatn . . . . 1.8 Nordrevatn i Kaperdalen . .“ . . 0.3 Søndrevatn og elv i Kaperdalen . . 1.4 Del af Nordre Aannervatn .... 0.2