Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/148

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SØRREISEN HERRED. 14I mark), Skøelven (2.34 mark), ]3jørgen (2.17 mark), alle beliggende rundt om Reisenfjorden og i dalen ovenfor Reisvatn, samt Vest- nesklauven (2.32 mark) paa Senjenøen ligeoverfor Sørreisen kirke. Her er ga-mle navne paa et par gaarde: Reisen Reisa. Nordstrømmen1 Y Sørstrømmen I btraumar. (F1t.) Bj ørgen Bjargir. (Flt.) Oldfund. Fra Sørreisen herred kjendes kun to oldfund: Stenaldersf-und fra Kongsvik (1) og Kleven (1). Reisen (Sørreisen) annekskirke er opført efter resolution af 24de februar 1824. Den var efter Krafl endnu ikke opført 1835. Det er en ottekantet kirke af tømmer, opført 1842, med 60O siddepladse. „ Legat. Hans Henrik ()lsen og hustru Mette Rebekka Hein- holtS—datter skjænkede ved testament af 5te juli 1849 efter den længst1evendes død en husebygning paa gaarden Tømmervik til en fast skole i Reisens distrikt, samt desuden hvad den længst- levende maatte efterlade sig; de aarlige renter af beløbet an- vendes til underholdning for fattige børn under deres skolegang. Veie. Fra Sørstrøm ved Reisenfjord og opover til Andsvatn er for faa aar siden anlagt en vei. Ved Strømmen gaar veien over en allerede i 1878 opført 34 m. lang træbro, fortsætter paa Reisvatns nordøstre side forbi gaardene Nordstrøm og Rørsleften og videre i sydlig retning gjennem gaarden nedre Finset og neden- for øvre Finset og Aasmoen paa Tømmerdalens østside. Ved Sør- tforsbogen bøier veien af mod øst og senere mod nordøst, idet den med stigning fører nedenfor Sæterli og derefter over nogle myrer henimod Andsvatn og langs dettes nordre side til Nordhus, 16.6 km. fra Sørstrøm og 169 meter over havet. Den største stigning er 1 paa 2O, kjørebredden er 3.75 m. med enkelte indskrænkninger til 2.50 m. En O.4 km. lang sidelinje forbinder veien med handelsstedet Norstrøm. Gaardene paa Tømmerelvens vestside er sat i forbindelse med veien ved en 8 m. lang bro ved Sørforsbogen. Den hele veirute fører gjennem et af amtets vakreste strøg. Denne veis fortsættelse fra Nordhus østover til Maal.9elvveien, en længde af 9.1 km., hvoraf 4.9 km. inden Sørreisen, antages at skulle opføres om faa aar. En linje er projekteret fra Nor-dstrøm forbi Lerbogen, Gotters- jord, Zb“upvaag, Tømmervik (Reisen kirke) og Hemmings;jord til Len- viken grændse, 11.2 km., med videre fortsættelse inden Lenviken til Finsnes-Kar1stad-veien i Finflordbotn, 5.9 km.; en anden vei er paatænkt fra Sørstrøm vestover forbi Bakkejord over Skøelven,