Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/147

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


140 —rHo1uSø AMT. . Ogsaa noget stenkul benyttes. Middelprisen pr. meterfavn birkeved var i 1895 kr. 6—-8. Skogen siges at gaa mærkbart tilbage. Skogen tilhører indenbygdsboende. Der sælges lidet r yper fra Sørreisen. n Udbyttet af fiskerierne er angivet i den officiel1e sta- tistik for Tranø, Dyrø og Sørreisen under et. Før var fjorden i Sørreisen en god si1defjord; men i de senere aar har der ikke været synderlig sild. Saaledes var Reisenfjorden i forrige aarhundrede bekjendt for sit næsten aarvisse sildefiske. Skøelven i Sørreisen er lakseelv; der er udklækningsapparat. Klæbersten angives at findes i Sørreisen ved Sørstrøm; den skal være benyttet til fiskestene. Der var i 1895 4 handlende. De vigtigste handelssteder er Sør-strøm (2), Stornes, Kløvere-. «Sørreisens forbrugsforening» har ophørt med sin virksomhed. Der er ingen rettighed til udskjænkning af øl. “ Postaabnerier i herredet er: Sørreisen, Kløven. I Sørreisen an1øbes af dampskibe: Sørreisen Kleven Bebygningen i Sørreisen ligger rundt Reisenfjorden og paa Senjen, men saa er der ogsaa adskillig bebygning i Skøelvens dalføre ligesom i Tømmerelvens dalføre indtil l mil fra fjorden. Nogen bebygning ligger ogsaa paa sydsiden af Finfjordvatn. Omkring Andsvatn er der et par gaarde. Større husansamling er der i Sørstrømmen med 15 huse med 12O indbyggere. Af den samlede tilstedeværende befolkning i Sør- reisen (1728) var i 1891: 25 kvæner (19 norsktalende) og 149 finner (1 O 7 norsktalende). Gjennemsnitsværdjen af skyldmarken er l 869 kr. Herredets matrikulsky1d er 166.37 mark, der er 181 sær- skilt sky1dsatte brug og 40 gaardsnummer, 156 jordbrug, gjen- nemsnitlig 1.07 skyldmark pr. brug. Over 3 mark skyld har Sørstrømmen i bunden af Reisen- fjorden (4.4O mark). — Sørstrømmen (Straumar) hørte i sin tid til Tranø kirke. Gaarden Fin-set (3.46, 3.27, 3.33 og 3.33 mark) ligger ovenfor Reisvatn. Paa disse brug holdtes tilsammen 1ste janua-r 1891: 12 heste, 69 storfæ, 10—5 faar, 36 gjeder, 9 Svin og 2O høns. Udsæden i 1890 var: 18 hl. byg og 64 hl. poteter. Forøen (2.05 mark), Lei-rbogen (2.81 mark), Nordstrømmen 3 brug (2.92, 2.99 og 2.6O mark), Nor-dhu“s“ (2.51 mark), Sæterli (matr. Sætermoen, 2.19 mark), Bakk(jorden, 2 brug, (2.38 og 2.33