Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


søRRE1SEN HERRE1). 139 Gjennemsnitlig Avl pr. maal var i fema-aret 1891—95: Poteter 33.00 hl. Hø 258 kg. Fo1dighed er for: Byg 5. Poteter 6. — Udsæd pr. maal: Poteter 5.00 h1. Udsæd af korn var i 1886—1891 aarlig 851 hl., af Pote- ter 1524 h1. Noget nyland er opryddet i senere tid. — Korndyrkning og potetdyrkning tiltager lidt. Der er 2 slaamaskiner i herredet. Herredsstyrelsen har angivet Værdien af 1 maal jord til 4O kr., og omkostningerne ved dyrkningen af l maal til 20—-50 kr. Fædrift. Beiterne i Sørreisen er forskjellige, dels gode og dels indskrænkede, men ofte for smaa. Der er tre sætre i Sørreisen. Ren beiter i Sørreisen. Kreaturhold samt fj ærkræ i Sørreisen herred 1ste januar ]891. Heste . . . 204 “ Storfæ . . . 1 285 Faar . . 2 267 Gjeder . 594 Svin . . 88 Rensdyr . 221 Høns ...... 595 Opdræt og Salg af kvæg er tiltaget noget. Melkeproduktionen er tiltaget lidt. Salg af melk er af ringe betydning. Renbeiter i Hjerttindpartiet i Sørreisen er: den øvre del af ’I’ømmerelvdalen, den øvre del af Gumpedalen omkring Stenvatn. Myrer. Ufarbare til alle aarstider er myrerne paa skraanin- gen af AndSfjeld (Krokbækmyrem(3). Til brændsel bruges ved og torv; der er mange gaarde, som har torv; Myrbakken i Sørreisen har dyb og god torv. Lidt torv bruges, og der er tildels god tilgang paa torv. Skog. I Reisen er der ikke furuSkog. Somme gaarde som Nordhu“8 har nok ved. Langs kysten er der nogen birkeskog, og videre er der no- gen birkeskog op efter Skøelvens trange dalføre. Der kjøbes bygningstømmer. Der sælges lidt brændeved.