Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/145

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


138 — TRoMsø AMT. I disse vasdrag optræder sjelden flom af nogen betydenhed. Faldet er stærkt Andselven og Krokbækken, bielve til Maalselven, har sine kil- der i Sørreisen. Der er fosse i Skøelven og i Tømmerelven, men de er ikke særskilt store. Indsjøer. Andsvatn ligger for en del i Sørreisen herred; det er circa 6 km.2 stort og omtrent 8 km. langt. Bardodølerne henter undertiden sild fra Reisen over Andsvatn. I dette vand findes høst og vaar god ørret og rør; i de østenfor liggende vande, Fiskevatn Ved gaarden Nordhus, er der bragt fiSk fra Andsvatn med heldigt resultat. Af-Fin;flordvatn ligger den største del i LenVike11. Det har betydning for kommunikationen. Reisvatn er, Som nævnt, brakt; der fiskes smaatorsk og laks i vandet. I Skøvatn er ørret. Indsj øer: Del af Finfjordvatn 3.2 km.2 Del af Andsvatn 0.5 » Reisvatn 1.8 » Areal af indsjøer forøvrigt er anført under Tranø herreds beskrive1se. (Tranø, Dyrø og Sørreisen under et). Kyst og fjorde. Herredet har sin kyst mod en del af SolbPrg“flo“rd og Gisund, den første med retning mod ostnordost, det sidste med retning mod nord; hvor disse støder sammen, gaar ReisenZjorden, 2 til 3 km. bred, 5 km. ind i ostsydostlig retning. Havnen ved Kløve-n i Sørreisen er liden, men god. Dybden er fra 6 til 8 favne med ler og sand. Den er aa-ben for syd- ostlige vinde. . I ])jupvaag er en god havn med 7 faV11G vand ogsaa for større skibe, men her er kun liden plads. J ordsmonnet i Søm-eisen er sand og ler; ler ligger ofte under sanden; derhos er myr ofte underlag. Korn mod.nes i alle aar; nede ved sjøen er det sjelden, at. kornet fryser, og som regel er der ikke frostlændt. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ..... 1.0 km.2 Eng . . . . 4.4 ») Ager og eng ......... 5.4 km.Z Skog — ............ 20.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myrer. . 3o7.0 » 382.4 km.Z