Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/140

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I)YRø HEBRE1). 133 C Arealet er saaledes udnyttet: Ager ....... . O.7 km.2 Eng . . 3.7 Ager og eng ......... . . . 4.4 km.2 Sk0g ............. . . 20.0 )) Udmark, Snaufje1d, indSjøer, myr, sne . . . 194.5 » W 218.9 km.2 O Gjennemsnit1ig av1 pr. maal var i femaaret l89l-95: Poteter ..... 32.0 hl. Hø . . . 255 kg. Foldighed er for: Byg.. 5 Poteter . . . G Poteter udføres fra Dyrø. Udsæd pr. maal af poteter er 5.00 bl. Udsæd af korn var i 1886—l89l aarlig 229 hl., af poteter 1499 hl. . Herredsstyrelsen har angivet værdien af l maal jord til 30—4O kr. og omkostningerne Ved dyrkningen af l maal til 50 kroner. Noget ny1and er opryddet i senere tid. Der er ingen landbrugsmaskiner i herredet. H Havnegangene er gjennemgaaende gode og tilstrækkelige Paa fastlandet er uds1aatter. Høet hesjes gjennemgaaende. Kvæget er lidt blandet, ellers stedegent. g Hestene er gjennemgaaende fjordheste; de er gode, naar de blir stelt ordentlig. Sauerne er opblandede med tautrafaar. Griseholdet lidet, og det er yderst simple grise. “ Kreaturho1d samt fjærkræ i Dyrø herred 1ste januar l891: Heste . . . 1?33 Storfæ . . 849 Faar . . 2028 Svin . . ö6 Gjeder . . 192 “ Rensdyr . . 9O Høns . . . 301