Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/138

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I)YRø HERHE1). 131 Et mægtigt fjeld og sikkert over 4000 fod høit! Man ser det ogsaa langt ud paa havet, over øerne, og det bruges allerede mange mil borte som landkjending. Det hænger ikke sammen med andre fjelddrag, men ligger ensligt mellem fjordene, og ma-aske derfor er der ingen bræer paa dets steile skrænter. Der kan ikke samle sig nok sne paa toppen og siderne». Leopold von Buch mente, at Fakstind hørte til de høieste fjelde nordenfor polarkredsen, og at man neppe vilde finde dets lige nordligere, end ikke i det indre af landet. n Vin(lhammeren (tr. p,), 543 m., ligger paa grændsen af Dyrø, Salangen og Ibbestad. Stens]îjel(l er l032 m. høit, paa grændsen mod Sørreisen; det har sin høieste top i Sørreisen. Grændsefjelde i Dyrø herred er Børingen, l091 m. høi, paa grændsen af Sørreisen. Det ligger mellem Skøelven og havet og danner flere hvasse tinder, hvoraf en, der er spids som en syl, har tjent som trigono- metrisk signal. Fjeldet har meget steilt afhæld saavel mod Skø- elven som mod fjorden. Paa fastlandet kommer BrøstadelvenS dalføre ned, først i nordlig, saa i vestlig retning mod Brøstadbotn. Skøelvens dalføre, der gaar ned i Sørreisen, ligger ogsaa med sin øvre del i Dyrø herred, og Skøvatn falder helt inden dette. Geologi. Dyrøen saavelsom det faste land iDyrø herred bestaar af 1agdelte bergarter, tilhørende Tromsø glimmerskifer- gi-uppe; kalksten forekommer saavel paa Dyrøen som paa fast- landet. Dyrø er, som berørt, en af amtets frugtbareste og bedst be- folkede øer; her er frodig skog af birk, græsset gror usædvanlig rigt, og byg modnes aarvist. Ogsaa paa fastlandsdelen findes skog og gode græsgange. Dette skyldes for en væsentlig del undergrunden, der bestaar af skifer. — Paa Dyrø er fra sydSpidsen (Dyrøgummen) langs Vestsiden over Vinje og til Berg to strandlinjer, den ene 21.6 m., den anden 60.8 m. høi ved Vinje. Vasdrag: Paa Dyrø er der nogle smaa elve, saaledes elven “fra Fiskevatn, elven fra Kalvevatn og elven fra Bergsvatn. Paa fastlandet kommer ned Brøstadelven med retning først mod nord og saa mod vest; den falder ud i Brøstadbotn. Skøelven udspringer i herredet, idet den kommer fra Skøvatn, som helt ligger i Dyrø herred, men elven gaar straks ind i Sør- reisen. Skøelven har sine tilløb fra de sydlige fjelde, saaledes fra Rundfjeld i Salangen.