Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/134

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SALANGEN I—IERRED. 127 I Nedrevatn og Øvervatn er lidt ørret, og laksen gaar op. Der er et stryg mellem sjøen og vandet, hvor den fiskes. Laksefiske har Løksebotn, Løksesletten, Vashoved, Elvenes, Elve- vold, Strokkenes, Rørbakken, Sam2æØord, Øvervatn.’ Sam1et udbytte af fiskerierne i Salangen. 1891 .... 2 976 kr. 1892 . . 16 870 — 1893 . . 17 00O — 1894 . . 789 — 1895 . . 2 548 — 1896 . . 1 090 — 1897 ..... 129 501 — Fedsi1d-fisket i Sa1angen. Antal fiskere. Garnbaade Not1ag Fanget Udbytte h1. kr. 1891 — — — — — 1892 466 180 6 11 700 12 870 1893 200 4O 4 1O O0O 14 000 1894 “— — — — — 1895 178 — — — 1 500 1896 — — —— —— — — 1897 755 29O 6 25700 128 50O Laks— og sjøørretfiske Andre fisker-ier i Salangen i Sa1angen kr. kr. 1891 126 1891 2 850 1892 —— 1892 4 O0O 1893 —— 1893 3 0OO 1894 — 1894 789 1895 120 1895 923 1896 24O 1896 850 1897 150 1897 851 Hu“sf1id. Der er et møllebrug i herredet. De væver vadmel og stof. Der forarbeides slæder og karioler, bredslæder og stolkjærrer. Hande1. Der vari 1895 5 handlende personer; det vig- tigste hande1ssted er: Søveien. «Sa1angens forbrugsforening» har ophørt med sin virksomhed. Der e“r ingen .rettighed til udskj-ænkning af ø1. Postaabneri i herredet er: Søveien. I Sa1angen an1øbes Søveien af dampskibe. Herredet har sin beb y gnin g væsentlig langs Sagfjordens kyster samt i Sa1angsdalen. Ogsaa strøget om RørVatn, Bække- botndalen samt eidet mellem Sagfjorden og Lavangen er bebyg- get; nogle faa gaarde er der langs Salangen.