Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/133

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


126 TROMSØ AMT. Herredsstyrelsen har angivet værdien af 1 maal jord til 10—15 kr., og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 50 kr. Fæ d rift. Havnegangene er indskrænkede; men ved de gaarde, som har havnegange, er de gode. Beiterne er i regelen tilstræk- kelige. Der er en endel udslaatter. — Kjørene er mest norske; men der har været blandet. Her er ikke Sætre. “ K re at u rh o l d samt fj æ rk r æ i Salangen herred 1ste januar 1891: Heste . . 236 ø Storfæ . . l 232 Faar . . 2 849 Gjeder . 668 Svin . 51 Rensdyr ..... 444 Høns . . . — . . . 358 Opdræt og Salg af kvæg er ti1taget noget. Melkeproduktionen er tiltaget lidt. Salg af me1k er af ingen betydning. Der sælges ikke lidet smør. M yrer. Der er en hel del myrer, saaledes paa Indergaard, Yttergaard, Rognsaa, Meby og Magesaas,— der bruges torv. Torven er god, tildels udmærket, og der findes torv paa mange gaarde. Skog. Gaardene Elvebakken, Elvmes. Kistef()rshaug, Ma9ter- bakk(ɔn, Strokkenes og Laberg har noget furu. Det er smaafuru, men den kunde komme sig, og der har før været mere skog. Bygningstømmer kjøbes; de nævnte gaarde kan til nød hjælpe sig med bygningstømmer. Hustømmer til stuer kommer fra Namsen; ofte færdige stuer; til fjøsene faaes tømmer mest fra Bardo. Større birkeskog er der paa Præstbakken, Elvenes, Elvevold og derhos i B(Pkkebotn, Laberg og Eide; de nævnte gaarde sælger ved, endel gaarde kjøber ved og stenkul; ved kjøbes paa Søveien dels fra selve Salangen og dels fra Bardo. Der vindes lidt næver. Middelpris l895 pr. meterfavn ved birk kr. 7—8.00. Midde1pris 1895 pr. tylt bygningstømmer kr. 18.00 for 4 meter 18 cm. top. Skogen siges at gaa mærkbart tilbage. Fiskeri. De fleste reiser til Lofoten og lige saa mange til Finmarken. Sild fiskes undertiden i Salangen; saaledes 1897 hele 2570O hl. fedsild i september og oktober. De gaa-rde, som ligger ved sjøen, har i regelen fisk til husbehov.