Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SA1.ANGEN HERBE1). 125 Kyst og f j orde Salangen gaar ind i nordøst1ig retning; den er ca. 4 km. bred. Den sender en arm Sagjjorden sydøstlig ind i herredet. Sagfjorden er i sin munding ganske smal, kun l km., men udvider sig siden til 8 km. Sag-fjorden fryser ofte til. Jo rds m o n net er ofte i lavere niveauer 1er; paa mange steder er der god jord; dels er jordsmonnet sand og aur, dels smulret skifer. Der er vandsygt paa sine steder. Udsat for frost er gaardene ved Salangse1ven. Den dyrkede mark ligger mest paa sandafleiningerne i Sa1angs- dalen og desuden langs Sagfjorden. Der er store strækninger dyrkbar jord; ved sjøen er dog jorden stærkt optaget. V Der er kun ti1gang paa husdyrgjødse1, undtagen naar der ind- træffer si1defiske; lidt levergrakse kjøbes fra Lofoten og lidt guano. . Der av1es korn paa alle gaarde omkring Søveien; omkring Sagfjorden er man ikke udsat for frost, men vel paa gaardene høiere op i bygden. Der er lidet havedyrkning, der dyrkeS gulerødder, timian. næper, kaalrabi. Arealet er Saaledes udnyttet: Ager ........ 1.1 km.2 Eng . . 7.2 » Ager og eng ......... . . . 8.3 km.2 Skog ........... . 40.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne . . 463.7 » 512.0 km.2 Gjennemsnit1ig avl pr. maal var ifemaaret 1891—-95 Byg ......... 1.20 hl. Poteter . . 10.00 — Foldighed er for Byg . . . . 5 Poteter . . . . 6 Udsæd pr. maal er Byg .... . 0.25 hl. Poteter .... .... 2 .50 — Udsæ(l af korn var i 1886—1891 aarlig 359 hl., af poteter 1 408 hl. Der er opryddet noget nyland i Senere tid. Korndyrkning er tiltaget noget. Potetdyrkning er ligeledes tiltaget 1idt. Der var i 1896 4 slaamaskiner i herredet.