Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 7 Mod vest, men ikke synlig fra selve byen, ligger fjeldene paa Kvaløen, blandt hvilke Blaamanden naar l05l m.; udsigten fra ryggen af selve Tromsøen er vakker mod de nævnte fjelde og de vilde alper paa Kvaløen. Byen strækker sig langs Tromsøsundet i en længde af 23OO m. fra s.v. mod n.o., men længden af det egentlig bebyggede strøg er ikke saa stor. Fra museet, der ligger sydligst i byen, og til seminariet, der ligger nordligst, er der l3OO m. Byen har som nævnt sin største længde i retningen fra s.v. mod n.o. langs stranden; “ bredden er forholdsvis meget mindre, i gjennemsnit 3OO m. Byens beliggenhed paa skraaningen mod sundet betinger dens langstrakte form. Byens hovedgader gaar i det nuværende bebyggede strøg, saasnart man kommer op i nogen afstand fra stranden, i retning fra s.s.v. mod n.n.o. Den betydeligste og længste af disse gader er Storgaden, der gaar i ret linje omkring 13OO m., i den nordlige del noget bak- ket, og her kaldtes den før Bakkegaden. Denne gade maa be- tegnes som byens hovedgade. Syd1igt, noget udenfor det endnu bebyggede strøg, ligger Tromsø museum og nær sydvest1igt for dette Tromsø-sundets kirke, der imidlertid ligger udenfor bygrændsen. Storgaden og strækningen mellem Storgaden og kysten er det egentlige forretningsstrøg, hvor den vigtigste handel og færdsel foregaar. Paa denne strækning ligger udimod havnen en lang række af sjøboder og brygger, omtrent 5O i antal, men der er endnu ingen kai, saa losning og ladning af større fartøier maa foregaa i prammer. Gaderne i denne del af byen mellem Storgaden og havnen er ikke saa regelmæssige som paa strækningen ovenfor eller vestenfor Storgaden. Sydligt begynder paa denne strækning gaden ‘S‘tranden, der fortsætter i Søndre ‘S‘trandgade. Denne fører ud til en med løv- træer beplantet, aaben plads eller parkanlæg, i hvis midte byens kirke ligger. Denne aabne plads begrændses af Kirkegaden i syd, Storgaden i vest og Bankgaden i nord. I Bankgaden ligger afdelingen for Norges Bank, en mur- bygning, samt Tromsø bad. Gaderne i denne del af byen, Som Søndre Strandgade og de mindre gader, følger i det hele kystens krumninger, medens tvergaderne gaar nogenlunde lodret op mod Storgaden. I den nordlige del af det her omhandlede strøg gaar Nordre Strandgade ud ifra Storgaden buet, idet den længere nord atter støder sammen med Storgaden eller Bakkegaden. En række tver- gader gaar nogenlunde lodret paa Nordre Strandgade, som Søndre