Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6 TROMSØ AMT. Ved jordstykket Transitten af skyld 18 skill. nedsattes en sten som 19de skjelsten omtrent midt imellem 18de skjelsten og det her liggende i vestlig retning gaaende gjærde mellem Transitten og Laureng dets endepunkt mod vest eller m. a. o. Transittens nordvestre hjørne, i hvilket 20de skjelsten nedsattes. Herfra gaar det vestre gjærde for Transitten langs den saakaldte Amtmandsvei, og ved dette gjærde nedsattes først ved en Vinkel af samme 21de skjelsten og ved dets endepunkt 22de do. Nu gik gjærdet fra Transitten nedover og østover langs en vei- strækning, der hidtil ikke har været videre benyttet, ned til veien ved stranden (Strandveien), og ved en Vinkel i dette gjærde sattes 23de skjelsten og endelig ved gjærdets endepunkt eller ved sydøstre hjørne af Transitten 24de eller sidste skjelsten. Grændsen for byen over “den nedenfor veien liggende Tromsø præstegaard tilhørende Strækning bestemtes at skulle gaa i flugt med den rette linje mellem de to sidste stene. Skjelstenene skulde senere forsynes med aarstallet 1872 og derhos med num- mer i den før anførte følgeorden. Bygrændselinjen mellem de to hinanden nærmest liggende skjelstene er overalt den rette linje. Byen og dens gader. Tromsø by ligger vakkert til paa den lave, om sommeren grønklædte skiferø, medens det nærlig- gende fastland har høie fjelde, der dog om sommeren er grøn- klædte langt opover. Til betydelig høide (1245 meter) naar paa fastlandet, sydy§åtlig for byen paa den anden side af Tromsø- sundet Tromsdalstind, der er forholdsvis let at bestige fra Troms- dalen; fra denne tind ser man Lyngenfjeldene og andre fjeld, og udsigten herfra er anseet for en af de bedste i amtet. Fra byens hovedgade sees 32 km. mod n.o. snefjeldet Skul- gamstinden og paa Ringvasøen 2O km. mod s.s.v. det ligeledes snedækte fjeld vest for BentSjordtinden. Denne beliggenhed af disse to snedækte fjelde, saaledes at de kan sees fra Tromsø hovedgade, har givet en engelsk reisende anledning til at beskrive Tromsø som en by bestaaende af en gade med en isbræ i hver ende. Foruden ved den vakre naturlige beliggenhed og ved om- egnen med birkeskog og jevne, græsklædte skraaninger, faar Tromsø et ret stateligt præg med de paa skraaningerne liggende net bebyggede landSteder, og selve byen har enkelte ret anselige bygninger, som den store trækirke med sit høie taarn, der ligger paa en aaben plads i byens centrum, museet, latinskolen, semi- nariet o. fl.; de mange fartøier af forskjellig størrelse og form, der i regelen ligger paa havnen, bidrager sit til at give byen med omgivelser et ret anseligt udseende.