Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/114

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1BB1:—:sTA1) HERRE1). 107 ning over til midten af eidet mellen Lund i Salangen og Gratangen. Dalen er trang med steile sider og har betydeligt fald; kun i dens nedre del ved udmundingen mod Lavangen samt i dens inderste strøg er den skikket for — opdyrkning; her ligger nogle rydningspladse. Mellem Spansdalen og det nævnte eid mellem Salangen og Gratangen ligger de steile, utilgjængelige Spanstinder, der øverst har to spidse tinder, der hæver sig til omtrent 1 506 m. høide. Ovenfor 60O m. høide bestaar fjeldsiderne af ur og steile styrt- ninger; kun i den nedre del er siderne bevoksede med græs og tildels med skog. Eidet mellem Gratangen i Ibbestad og Lund i Salangsdalen gaar fra Gratangen med svag skraaning op til 314 m., en høide, som det siden beholder indtil lidt før dets skjæring med Spansdalen, mod hvilken det falder i en svag skraaning. Nærmest mod Gratangen er det opta-get af gaarde og rydningspladse. Efterat man er kommen op i over 30O m.s høide, er der nogle smaavande med afløb dels mod Gratangen, dels mod Spansdalen. Eidet er temmelig tørt og græsbevokset. Omkring mundingen af Spansdalen findes enkelte myrlændte strækninger; her er ogsaa noget birkeskog. Mod syd gaar fra dette eid flere græsrige dale op mellem de fjelde, der danner grændsen mod Ofoten: Høitin(l tr. p., Spanstind og Melkej?jeld tr. p. Flere af disse dale har udmærkede renbeiter. Fjeldene har steile, men græsk1ædte og i regelen tilgjængelige skraaninger. Høiden er omkring 1 250 m. Fra Spansdalen stiger Eidet igjen, antagelig omtrent 150 m. og fortsættes derpaa mellem Tron;fjeld paa grændsen mod Sa-langen og Melke)î)“eld over til Lund iSalangsdalen. Næsten hele den del af eidet, der ligger østenfor Spansdalen, er bevokset med tynd birkeskog og er temmelig myrlændt. Landet nordøst for Lavangen naar sin største høide i Reittinde-me 1 271 m. paa grændsen mellem Ibbestad og Salangen; de levner mod syd i Ibbestad kun lidet rum for bebygning. I øst for Reittindene fører et rigt græsbevokset skar over fra den indre bund af Salangen til gaarden Rød iLavangen. Skaret, der ligger netop over skoggrændsen, her 300 m., er paa skraaningen mod fjorden bevokset med birkeskog, som er stærkt medtagen. Mod fjorden nedenfor eidet er mange gaarde. En liden Snip af fastlandet ved Mjøsund hører til herredet, og her naar paa grændsen af Dyrø Vindhammeren 543 m. Andør ja deles ved den omtrent 8 km. lange fjord Strøm-men samt ved et par forsænkninger i fjeldene i 3 de1e. s I den nordlige del naar Aarbostadtinden 1 175 m. Den øst- ligste del har en række spidse alper, hvoraf den høieste, Kraakrø-