Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/112

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1BBESTA1) HERHE1). 105 Herredet ligger dels paa fast1andet og dels paa øer; det ind- befatter saaledes hele Andørja, den største del af Rolla og 62 smaaøer. Herredet naar sin største udstrækning fra nord mod syd omtrent 40 km., fra øst mod vest er bredden omtrent 46 km. . Ibbestad omgives af .Bjarkø, Trondenes, Evenes, Ankenes, Bardo, ‘S‘alangen, Dyrø, Tranø herreder. Af herredets samlede areal l l49.3 km.2 er: Fastland . . 916.2 km.2 Ø e r: u Andørja . . . . 138.4 » Del af Rolla . . 94.4 » 62 smaaøer . . 0.3 » Sam1et areal af øer 238.1 km.2 Herredets fastland deles ved de tre fjorde Grav]§“ord, Gra- tangen og Lavangen; fastlandet skilles fra øerne ved Astaflord. Mellem Andørja og fastlandet ligger Møsund,— fjorden mellem Andø1—ja og Ro11a heder Bygden Landet vest for Gravfjord har vilde tinder, skilte ved dybe skar. Nordlig ligger Svellen 690 m., og længere sydvest for Skodbergvatn Naavanj§’eld l 282 m. I herredets sydvestlige del naar tinderne op til 1311 m., og der er en hel gruppe af dem. Halvøen mellem Gravfjord og Gratangen har ogsaa vilde, tildels golde alper. Her ligger Skavlikollen tr. p. l O33 m. yderst mellem Gravfjord og Astafjord; den er paa østsiden svagt skraanende, mod vest styrter den sig overmaade steilt ned mod Gravfjord. Messetinden eller store Foldviksula, l 012 m., ligger nærmere mod Gratangen og er anseet for utilgjængelig; den har sit navn af ligheden med en prækestol. Herfra ligger en halv- kreds spidse, vilde tinder rundt om Foldvikkilen og begrændser Foldvikelvens dalføre Blandt disse naar Tinden tr. p. 1 145 .m. Fra Foldvikkilen fører et skar, Duadalen, over mod Saltvatn, der ligger mellem Gravfjord og Skodbergvatn. Nonsj§’eld tr. p. er flere toppe, den høieste 1 264 m. Mægtige bræer fylder skarene mellem disse toppe paa østsiden og gaar temmelig langt ned mod Labergdalen, der er et lavt eid. Labergdalen er et lavt eid mellem Nonsfjeld og det lavere, græsklædte Middagsfleld tr. p. 568 m. Labergeidet forener sig med et andet eid, der gaar fra bunden af Gratangen til bunden af Harjangen mellem Middagsfjeld i vest og Høitinden, 1 160 m., og 1Storsnefleld, 1 327 m. i øst.