Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I04 TROMSØ AMT O1dfund. Fra Bjarkø herred kjendes følgende oldfund. Stenaldersfund (alminde1ig) fra Flatø (1), i Tømmervik (1). Ældre jernalders fund fra Hellø (1) og Østnes (1). Yngre jerna1ders fund fra Sand (2), Alteviken (2), Krøttø (1), Østnes (4), Sundsvold (1), Bjarkø (2), Skrolsvik (2), Øvergaard (2), Hellø (4), Flatø (1), Bjarkeyjar kirkja paa Bjarkøen stod efter Kraft paa gaarden Nergaard endnu i første fjerdedel af 18de aarhundrede og var et kapel uden kirkegaard. Ved resolution af 10de august 1885 fik øen igjen kirke, idet hovedkirken blev flyttet derhen fra Sand. Sands kirke. Ved resolution af 10de august 1885 blev kir- ken fly-ttet til Bjarkø, og ved resolution af 6te december 1886 blev præstegjeldets navn forandret fra Sand til Bjarkø. Sand blev efter at have været residerende kapellani under Trondenes eget præstegjeld ved anordning af 28de december 1731. Det blev igjen lagt ind under Trondenes ved reskript af 29de okto= ber 1813 og igjen eget præstegjeld ved resol. af 19de juni 1875. Efter resolution af 22de august 1888 opførtes et kapel paa Sandsøen for beboerne af denne ø og af 2 gaarde paa Grytøen. Der er ingen k j ø r e v ei i herredet. Der er projekteret h e r r e d s v e i e for —59 O00 kr. Z Z“?—íCWZCØ— 1J;’33;g§å1å§. km. Trondenes gr. — Horsevik (Grytøen) 9.0 Leirvaag-Sundsvold-Nergaardshavn 7 .0 Arm til Vestnes ....... 3.0 Arm — Østnes ....... 2.0 Skrolsvik-—Tranø gr ...... 12.0 Bjarkø er delt i 7 skolekredse med 318 undervisnings- berettigede bøm, 3 lærere og 1 lærerinde. Den ved skatte1igningen antagne formue var i 1894 379 80O kr.. den ud1ignede h e r r e d S S k a t var 5462 kr. ‘ lbbestad hen-red. Ibbesta(l her-red [1 149.25 km.2, 6 117 indbyggere] udgjør Ibbe- stad hovedsogn med Lavangen kapel. Herredet er et 1ensmandsdistrikt og et thinglag. Herredets gamle navn er Ivarsstaðir.