Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/99

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Anden afde1ing Beskrivelse afI11JB1î og IJBIîfiBîIBI‘. A. Byerne- Sogndal ladested indbefatter de to ubetydelige strandsteder Sogndals- stranden og Rægefjord, begge beliggende i Sogndal herred om- trent midt paa dettes 18 km. lange kystlinje, det første og tillige folkerigeste ved Sogndalselvens ndløb i havet. det sidste 1 å 2 km. længere mod V, adskilt fra Sogndalsstranden ved en bjergaas. Stedets afstand, beregnet i sømile, er fra Kristiansand 19, fra Flekke- fjord 6, fra Ege1–sund 4 og fra Stavanger 17 mile. Beliggenheden var tidligere temmelig isoleret, da det omliggende herred stivnede kjerbare veie. Først i 1861 kom ladestedet ved den til Eide i He- skestad anlagte l1ovedvei i forbindelse med den vestlandske postvei. Regnet efter denne er afstanden fra Egersund Ö7 km.. fra Stavanger over Jæderen ]33 km.., gjennem Bjerkreim og Gjesdal 113 km. Under arbeide er nu et nyt hovedveianlæg til Flgersund, hvorved afstanden fra –denne by vil blive 25 ti 3O km. “ Byens grænser er bestemte ved res. 3 januar l846. Dens areal er l9 ha., hvoraf 7 ha. falder paa den østre, l2 ha. paa den vestre del. Sogndalsstranden deles igjen af elven i to omtrent lige- store stykker, forenede ved en bro. De oparbeidede gader har en længde af omtrent 2250 meter, men bebyggelsen er lidet bymæssig. Antallet af beboede huse, hvilke samtlige er af træ, var i l87=3 88. Bygninger-nes samlede assurancesum beløb sig ved udgangen af l885 til kr. 16O,68O, medens deni 188O var kr. 171,98O, i 1870 kr. l19,720, I l86O kr. 6o,å6o Og í l85O kr. 6v,oso. Stedets egentlige havn er i Rægefjor(l, hvor der –findes et lidet kaianlæg, og som har flere gode og sikre ankerpladse, der hyppig benyttes af fart-eier, der kommer ind for storm eller modvind. Ind-