Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ældre inddelinger. – Fornlevninger. 91 ophold paa stedet. Fra broneealderen har amtet et meget større antal fund end noget af de andre amter. Foruden Jæderen udmerker sig her ogsaa den nordlige del af Karmøen, der idethele er den paa fortids- minder rigeste del af Ryfylke Særlig maa merkes, at –grave fra bronce- alderen er trufne i forholdsvis stort antal paa Jæderen og paa Karmøen. Fundene fra jernalderen adskiller sig ikke væsentlig, uden for den ældre jerna1ders vedkommende ved sin hyppigere forekomst, fra de vest- landske jernaldersfund i almindelighed. Her som ellers paa vestlandet findes i den ældre jernalder i større mængde end norden- og østenfjelds store, aflang-firkantede, af sten byggede gravkammere i haugerne. F aSte fortidsminder er her selvfølgelig ogsaa tilstede i et til fundenes mængde svarende anta1. Navnlig paa Jæderen vrim1er det af gravhauger og grave af andre, sjeldnere former. Ogsaa af bautastene er der endnu mange tilbage, uagtet disse i endnu høiere grad end gravene har været udsatte for ødelæggelse i senere tid. Af de til broncealderen hørende helleristninger findes ikke saa ganske faa – flere end paa noget andet sted i Norge, bortseet fra den sydøstlige del af Smaalenene, hvor de forekommer i mængdevis. Levninger af saakaldte bygdeborge, der vel hovedsagelig tilhører den yngre jernalder (vikingetiden), men sandsynlig gaar noget tilbage i den foregaaende periode, er fundne paa ualmindelig mange steder indenf2)r amtets grænser. De har interesse som vidner om, at egnen i den tid. da de blev til og var i brug, har været sterkt hjem- søgt ikke blot af angreb fra søen, hvorfor den jo efter sin beliggenhed var udsat i ikke ringe grad, men ogsaa af heftige indre kampe. Forøvrigt henvises til de under beskrivelsen af de enkelte herreder meddelte specie1le oplysninger; der vil ogsaa de vigtigste af de fortids- minder, som tilhører den historiske tid. blive omtalte.