Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/96

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

.Eldre inddelinger. – For-nlevninger. 89 herred og af Ava1dsnes herred øerne Fosen og Høvring samt de paa fastla:ndet liggende gaarde til og med Førde. 24) Leiranger Skr-: Nerstrand herred med undtage1se af gaarden Elfarvik. mno. 32–48 østlig i Tysvær herred, af Skjold sogn de østligste af de S for Grindeijorden og V for Skjoldefjorden liggende gaarde (mno. I–15) samt gaardene Lindanger og Kreppene (mno. 92–95) Ø for Skjoldeiîiorden, gaardene Hap- nes og Dokskar af Vikedal sogn. 25) V a ss skr.: Vass sogn. den østlige del af Skjold sogn fra og med Vestre (undtagen de før til Søndhordland hørende Bjordal-gaarde), det vestlige dalføre i Sandeid sogn (mno. 1–12 og 15), de V for Sandeidfjorden og N for Yrkefjorden liggende gaarde af Vikedal sogn (mno. 29–35) og Elfarvik af Nerstrand herred. 26) Vike- dal skr. (Vikadals skr. 1418): den del af Vikedal Sogn, som ligger’Ø for Sandeidfjorden og N for Vindefjorden, det østlige dalføre i Sandeid Sogn, samt de paa nordsiden af Vin(le1jorden liggende gaarde af Imsland sogn. 27) Sjernerø skr. (Siærne skr. 1409, men ellers altid iældre tid kaldet SG‘’Öj(í)’ ski-., efter Sæbø paa Fogn): Sjernerø herred med undtagelse af Helgøen og Talgø og af de paa Ombo liggende gaarde, Halsnø, Bokn og Byre af Fister herred. I–’ogn samt Talgø i Talgø sogn. 28) Aardal skr. (.‘írdals skr. 1389. undertiden kaldet;Syðri .–írdals ski-.. til adskillelse fra Aardal i Sogn): den nordlige del af Strand herred, Aardal herred und- tagen gaarden Børke og 4 gaarde (mno. 81–-84) i den sydøstlige del af Fister herred. 29) H jelmeland skr.: Hjelmeland hei-red, Børke af Aardal herred. de i Ulledalen liggende gaarde (mno. 6–9) af Suledal hei-red, Fister herred undtagen de til Sjernerø og Aar-dal her-reder hørende dele. gaarden Atletveit paa Ombo af Sjernerø herred og de paa samme ø liggende gaarde Naarstad, Vatland og Buer af Jelse herred. 30) J else skr. (Jalsa skr. 1361): Jelse herred undtagen de 3 til Hjelmelan(l skr- hørende gaarde paa 0mbo, den del af Sand herred, som ligger S for Hyls1îjorden og paa begge sider af Sandsijorden, den paa Ombo liggende del af Sjernerø herred undtagen Atletveit, de paa østsidon af Vindefjorden liggende gaarde af Vikedal sogn og den paa sydsiden af denne fjord lig- gende del af Imsland sogn. 31) Sande skr. (1423 kaldet Far-jHarðar sko-., hvilket navn neppe er rigtig skrevet og udentVil skal betyde Hyls- fjordene skr.): Sande herred og de gaarde af Sand herred, der ligger N for Hylsfjo1–den og ved Saudefjorden. 32) Suledal skr. (Súladals skr. 1455): Suledal herred undtagen de i Ulledalen liggende gaarde Med hensyn til medicinalvæsenet blev amtet ved res. 21 januar l836 delt i tre lægedistrikter, nemlig Ryfylke, Stavanger, samt Jæderen og Dalene. hvorefter Ryfylke distrikt ved res. 21 okt. 1847 atter deltes i tre distrikter, vestre, søndre og nordre Ryfylke Den nugjældende ind- deling i 8 lægedistrikter er fastsat ved res. 11 okt. 1865, hvori alene er gjort de forandringer, at Sveen sogn ved res. 10 juli 1867 er henlagt under l-Iaugesund distrikt, at Kvitingsø sogn ved res. 8 sept. 1869 er overført fra Finnø til Stavanger lægedistrikt, samt endelig at S–iredalen ved res. O marts 1872 er fraskilt Sogndal lægedistrikt og henlagt under Flekkefjord distrikt i Lister og Mandal amt.