Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/95

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

88 XL Stavanger amt. Varhaug Sogn, den større sydlige del af Nærbø Sogn indtil Haaelven (undtagen gaarden Rise) og Halland-gaardene af Time herred. 8) Haug- land skr.: den N for Haaelven liggende del 91f Nærbø Sogn Samt gaar- den Rise, den sydlige og sydvestlige del af Time herred, gaarden Lille Silrveland af Gjesdal herred og Orre Sogn med undtagelSe af de nordøst- ligste gaarde (mno. 28, 29 og 32). 9) Haug Skr. (HaugS Skr. 1445): den mellemste del af Time herred. gaardene mno. 28. 29 og 32 af Orre sogn. den sydlige del af Klep Sogn (mno. 17–19 og 24–27), gaardene Reve, Hodne og BorSaag af Bore sogn. 10) Klep Skr. (Kl(ppS Skr. 1386): resten af Klep Sogn, Bore Sogn undtagen de til Haug Skr. hørende gaarde og gaarden Svensvold, en del af gaarden Byberg i Sole sogn. gaardene Skjæveland, Figve, Gilje og Møgedal af I–Iøiland herred, den nordøStligste Strimmel af Time herred og endel af de nordvestligste gaarde i Gjesdal herred (antagelig mno. 66–71). 11) Gand Skr. (Gandar Skr. 1360. ogsaa kaldet AuStrátt skr.): Høiland herred med undtagelSe af de vesten- for Gande1Î1orden liggende gaarde og de fleste af de SV for fjordene bund liggende (mno. 57 og 59–74) samt af herredetS Sydøstlige del (mno. 16–22) og af de 4 til Klep Skr. liggende gaarde. 12) Sole Skr.: Sole Sogn med undtagelse af en del af gaarden Byberg og af de ø og Sø for HafSfiorden liggende gaarde (mno. 30–37), gaardene Svensvold af Bore Sogn og Heigre af Høiland herred. 13) Jaatun Skr. (–]átúns Skr. 1483): den søndre del af Hetland Sogn (mno. 27–29 og 39–42), mno. 30–37 af Sole Sogn, Malle Sogn og mno. 57, 59–-74 af Høiland her-red. 14) Goe Skr. (Guða Skr. 1414. 1379 kaldet Tunguness sko-.): resten af Hetland Sogn med undtagelSe af de 3 paa Aamøen liggende gaarde (mno. 1–-3). Ran- deberg sogn. 15) l(Iøle Skr. (Hyliu Skr. 1405): I–løle herred, den sydlige del af Fossan herred fra og med Mæle (undtagen den senere tillagte gaard Øvre Maudal). Riskekverven sogn. mno. 16–22 af Høiland herred og Gjesdal herred med undtagelse af de nordvestligste gaarde samt af Lille Sikveland. 16) IdSe Skr. (Ei(l.m Skr. 138:3): den nordlige del af Fossan herred (fra og med Espedalen) og den Søndenfor Bjøreimsvasdraget lig- gende del af Strand herred, med undtagelse af I–lille. 17) Hesby skr.: den paa Finnøen liggende del af Finnø Sogn samt HeIgøen og Talgø af Sjernerø herred. 18) HauSken Skr. (Hauskeiðs Skr. 1440): Rennesø herred, undtagen Bremsø, og Hanesand-gaardene af TaIgø sogn. 19) Ask Skr. (ASk Skr. 1537, 1436 kaldet Bo-o sko-.): Mosterø herred, mno. 1–3 af Hetland herred, Hille af Strand herred og BremSs af Rennesø herred. 20) Stangeland Skr. (Suðrkormt Skr. 1406)= WSkudenes herred og den Sydligste del af, hvad der af AvaldSnes herred ligger paa Karmøen (fra en linje draget søndenfor Ytreland og Bjugnes). 21) A vald Snes skr.: den større nordlige del af AvaldSneS berreds paa Karmøen liggende gaarde. TorveStad herred. 22) Skaare Skr.: Skaare herred, de nordenfor Førde liggende gaarde af Avaldsnes herredS faStlandsdel, 4 gaarde (mno. 1O–-13) nordlig i TySvær herred, den vestlige del af Skjold Sogn fra og med Li (undtagen den langs amtSgrænsen liggende strimmel. mno. 32–-41.’ der før hørte til Søndhordland) samt den sydvestlige del af Sveen Sogn (mno. 21–-36). 23) Hetland Skr. (HetlandS Skr. 1445): TySvær herred med u:ndtagelse af mno. 10–13 og af de østligste gaarde (mno. 32–48), Bokn