Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/83

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?6 Kl. Stavanger amt. 50l,ÖO1) til indenlandske og 139,6O0 til udenlandske steder, medens der samtidig fra udlandet ankom ialt 193,000 breve. I det nærmest foregaaende femaar (1881–85) var det gjennemsnitlige antal (til ind- og udland) afsendte breve –556,4OO aarlig, hvilket tal fordeler sig paa-amtets 49 postanstalter saaledes, Som nedenstaaende tabel viser:


Afs. bl-oven Afs. breve Postanstalter. Ýgjennemsn. I l’osmnstalter. 3ö0fiU6mäI1 “ lS81–85. t „ l881–S–S Stavanger . . . 29O.80O l Rennesø 2.000 Egersund . . . 40,500 ’ Askø (Mosterø) . . . 4OO Haugesund. . . 71,10O Kvitingsø (do.) . . . . 1.600 “ “ Skudeneshavn L. . . .; 12,100 Sogndal L. . . . 1O,400 . Aakrelja.vn (Skudenes) . 3,100 Moi (I.uua) . . . 4.2oo l K0pcPVj1( L ........ 13,o0o l-leskestad . . . 1,7OO Visnes (Avaldsnes) . . . 9,6O0 Bjerkreim ..... 1 .50O ’l’)–svær 1.ö00 Helleland ..... 1,5O0 Førresvig (Bokn) .... 1,800 Helvig (Egersund) 4OO Skjold 1,5OO 0gne ........ 1,l00 Skj01(îStl’Øllllllell (Skjold) 1,300 Vigrestad (Haa) . 1,200 Vass (do.) ........ 1.300 Varhaug (do.) . . 2.000 Vikedal ...... ð.00O Nærbø (do.) . . 4,600 Sandeid (Vikedal) .... 2.000 Klep –..... 2.8O0 ‘ Imsland (do.) .... 1,40O Time .... 3.80O Nei-strand .... . . 4,20O Gjesdal. J ..... 70O Sjernerø 2,20O Sandne8 L. .... 22.400 FiSter . 1.300 Tananger (HaalandÍÞ . 1,7O0 Aardal 1,30(v I–Iøgsfjord (Høle) . 1.5O0 Hjelmeland. . .:3,900 Fossan ....... 90O Jelse ....... . . . 2.5OO St1–and .....–. 2,1O0 EriÎ1Ord (JelSe) . . . . 1,800 Fiskaa (Strand) . . 300 Sand ..... . 7.000 F1nnø ....... 2,700 Sande . 2,900 Talgø (Finnø) . . . 6O0 Suledal 1,900 TeIegI’fifVæ8e11. Amtets hovedtelegrallinje skriver sig fra 1857, i hvilket aar den østenfra kommende linje blev forlænget fra Mandal til Bergen og stationer aabnede i Egersund, Stavanger og Hauge- sund. Samtidig indrettedes fiskestationer i Skudeneshavn og Koper- vik, hvilke dog gik over til at blive permanente henholdsvis fra 1858 og 1861. Linjen følger hovedveien fra Tronaasen til Stavanger og gaar videre til Tnngeneset, hvorfra den med en ca. 23 km. lang kabe1 er lagt over Kvitingsø til Skudeneshavn; herfra følger den Karmøens østre side over Kopervik, passerer Karmsundet ved Sal- hus og fører saa videre langs sundets østre bred. I 1866 lagdes