Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/84

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Kommunikationsvæsen. V V en bilinje fra Haugesund til Røvær og en lignende fra Egersund til Sogndal, hvorpaa der i 1869 blev ført en kabel paa 18 l(m. over fra Aakrehavn til Utsire. I sidstnævnte aar blev der endvidere istandbragt en direkte forbindelse med Storbritannien ved nedlæggelse af en kabel fra Egersund til Peterhead i Skotlaud, hvilken aabnedes for korrespondance d-en 19 aug. 1869 og hidindtil har været den mest benyttede af alle linjer til udlandet Tre aar senere (l872) aabnedes station i Sandnes, hvilken dog blev nedlagt som stats- telegrafstation, da jernbanen i 1878 overtog korrespondancen, og i 1877 lagdes en ny, 70 k1n. lang, linje fra Haugesuud til Skonevik. Endelig blev der i 1887 givet den fornødne bevilgning til anlæg af en telegraflinje til Visnes verk. hvor station aabnedes i august samme aar-. Til oplysning om korrespondancen ved amtets stafioner hid- ‘sættes för de:3 sidste.aar følgende tabel:

1 Afsendte telem-ammer. Ankomne tclegrammer. Amtets stationer. –; „–„ „“; – i „ e f 1ss4. 1885. 1 1ss6. åZ 1ss4.; 1885. 1 1s8e. Sogndal .... lave om Y see I 663 6s1 744 Egcmu11c1. . . 3,916 s,s9o l 3,741 4.242 4.142 “ 4,120 s1ɔVa11gcx. . . . 24.714 – 2ö,108 j 25,092 íj s1.s1s l 32.l28 l saare 1(vÐtî11gsø 1) . . . l90 = 99 “ ve ä- 16v;. 116 Y 121 Aah-ehavn2) . . . – g “ 10 3l Ë– – – 40 ] 84 sk11(1c11cchaV11 . . V ess: V–os P P1–se M l.033 I 9so ’ 1,126 Kcpc1–vin .... s19 V 688 620 j; 992 G 9s9 90l U1c1xc ɔ) . . . 2o9 252 443 *– 201 å 229; 2l8 Røvær““) .... . 4 449 V see so-1 C 251 2sv E 21s Haugesund ..... 8,661 Î 8.ö83 7,l19 Ë1 8.239 8,097 l 7,367 “ C Af de 371,740 (takserede) telegrammer, som i 1886 veksledes mellem Norge og udlandet, passerede de 145,023 linjen Egersund- Peterhead. I 1885 var de tilsvarende tal 372,522 og 129,786. I) Aaben i l884 3 md. 1O d.. i 1885 84 d., i 1886 86 d. Z) Aaben i l885 34 d., i 1886 4l d. 3) Aaben i 1884 3 md. 6 d., i 1885 87 d., i 1886 -M d. “) Aaben i 1884 2 md. 16 d., i 1885 61 d., i 1886 69 d.