Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/82

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kommunikationsvæsen. V å F yrets navn. Beliggenhed. Orden. N. bre(lde. L. ø. f. GreenWich. Vibberodden . Egersund h„ 5 5 8 O 25 ‘ 2O “ .5 O 5 O ‘ 3 5 “ Ege1–øen. . . – – 1 ås 25 så å 52 lå G rundsundl1olm en –- 5 å 8:3 7 4 5:3 å 4 l O Obrestad . . Haa 3;3 8 3 9 25:3 3 S;3 O Feistenen . . Klep 4 5 8 49 3 O 5 3 O 4O Fladholmen . H aa1and O 5 8 5 5 1;3 5 3 3 4 O TungeneS . . H etland 6 5 9 2 5 å 3 å l 5 Dusevigen . . – Sideral 5 8 å O 5 O 5 4 1 20 Stavanger . . Stavanger do. 5 8 å S l 5 5 4 4 20 Fjøløen . . . Moster . 5 5 9 5 2O 5 3 4 2:3 Kvitingsø . – 2:3 O:3 4O 5 24 25 Skudenes . . Skudenes 5 5 9 8 25 å l 7 5 5 Vigholmen . . Skndeneshavn 6 5 O S 3 O 5 ] O å 5 Boknesund . . Bokn Sideral:3 9 1 R 25 5 2 T 4 O Kopervik . . Kopervik do. 5 9 1 7 l O å ] O 5 Utsire . . Torvestad 2 5 9 ]8 20 4 52 45 Fæøen . . . – å 5 O 22 2O 5 ] O 4O Høievarde . . Avaldsnes O å O 19 20 5 1 9 20 Serhauge . . Skaa1–e ð å O 2ó . 2.5 5 14 4 5 Røvær . . . – Sidera1 å 9 26 O 5 7 35 Nærmere oplysninger vil findes i de specielle beskrivelser. Red1li11g88tfiti0Iler. Siden l855 har der paa den jæde1–ske kyst været i virksomhed 4 redningsstationer for skibbrudne, nemlig paa Kvalbein i Ogne, Husvegg og Obrestad i Haa samt Reve i Klep. De er alene forsynede med raketapparater; om anvendelse af redningsbaade kunde der neppe blive tale, da grunden paa Jæderens rev langt udover er bedækl(et med store stene, mod hvilke i storm enhver baad vilde blive slaaet istykker. Ved hver station er ansat en opsynsmand og 2 mand, hvorhos der for samtlige stationer er en overopsynsmand (jfr. res. 2O febr. og instruks af 12 april 1858). I de:32 aar, 1855–86, siden oprette-1sen af disse stationer, er deres apparater komne til anvendelse ved 11 forlis, hvorunder ialt 70 a 80 mennesker er blevne reddede. I henseende til I0dsVæsenet hører Stavanger amt til vesten- fjeldske over1odsdistrikt og er delt i O lodsoldermandskaber, nemlig Sogndal, Egersund, Tananger, Stavanger, Skudenes og Haugesund, under hvilke der igjen for tiden sorterer 19 lodsstationer med til- sammen 92 faste og O reservelodse (jfr. side 6). POStVæS01I. Endnu for 30 aar siden (l855) fandtes deri amtet„ foruden postanstalter “i Stavanger og Egersund, kun 16 post- aabnerier. –]Î 1886 var der l- postkontor (Stavanger), 2 postekspedi- tioner (Egersund og Haugesund) samt 46 postaabnerier, hvoraf 15 i Jæderen og Dalenes samt 31 i Ryfylke fogderi. Ialt blev der i samme aar fra disse postanstalter afsendt 64l.,20O breve, hvoraf