Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

X Indhold. Første a1’deling: Beskrivelse .af amtet i almindelighed Belsggenhed, udstrækning og inddeling .......... Tabel over amtets inddeling 1887 2, provstier 3, skolekommuner 4, fattigdistrikter 4, ting-lag 4, lensmands- distrikter 4, sorensk1–iverier 4, fogderier Ö. lægedistrik- ter 5, tolddistrikter 5, lodsoldermandskaber 6, militær inddeling 6, valgdistrikter 7. Naturl1g beskaffenhed. . .– .......... . . . . Hø1deforhold ............ i ...... Ryfylkes østlige høiland 8, den ytre del af Ryfyl- kes fast1aänd 11, dalenes heie 12, Jæderen 13, øerne 14. Kyst mod havet. fjords ............ .. . Elve og indsøer . . . . . . . . . . Geognostiske forhold . . Kl1ma ...... . Vekstliv . . Dyreliv .................... Be“folkmng ..................... Folketal 1875 30, folketal 1769–1885 31, fødte og døde 33, negte fødte 33. udvandring 33. udflytninger 35, familier og huse 35, kjøn. alder og civilstand 36, livs- stillinger 36, dissentere 36, blinde, døvstumme og sinds- svage 37, spedalskhed 37. ærmgsvete ............... .Z . . . J ordbruget ................... Indmarksareal 39, antal jordbrug 89, grundværdi 391 skylddalerens værdi 39. jordleieforhold 4O, jordfælles- skab 40, agerareal, udsæd og av1ing 41, fodervekster 43, avlingens værdi 43, agerbrugets tilstrækkelighed 44, jordbrugets af kastning 45, kreaturho1d 45, kreaturbesæt- ningens værdi 45, heste 47, storfæ 47, meier-ier 47. faareavl 47, gjeder 48, svin 48, hønseavl 49, fædriftens overskud 49, kvæghold i ældre tider 49, offentlige for- anstaltninger 49.