Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Indhold. Skovdrift ............. . Skovplantning 53, torvmyrer ð3. Fiskerier . * .................. . Vaarsi1d 54, fedsild 57, hrisling ö7, nordenfjeldske sildefiskerier Ö7, Islandsfisket 58. maln-el 59, hummer 59, vaar-torsk 60, Lofoten og Finmarken 61, kveite, lange, hrosme og sei 61, laks 61, østers 62, ferskvandsfiske 62. Bergverksdrift og stenbrydning ........... Fabrikindustri ....... . Handel og skibsfart ........ ....... Binæringer ................... Haandverksdrift 67, husflid 68, havedyrkning 68, jagt 69, isskur 69, torvd1–ift 70. Kommunikationsvæsen ................. Jæderbanen 70, landeveie 72, fyrvæsen 74. rednings- stationer 7ð, lodsvæsen 75, postvæsen 75, te1egrafvæsen 76. Komm1mal husholdning skole- og fattigvæsen ........ Kommunal husholdning 78, skolevæsen 82. fattigvæsen 83. Ældre inddelinger. For-nlevninger ............ Ældre inddelinger 85. forandringer i geistlig indde- ling 86, verdslig inddeling 86, retsliginddeling 86. skib- reder 87, medicinalinddeling 89. – Minder fra for- historisk tid 90. Anden afdeIing: Beskrivelse af byer og hen-eder. A. Byen-ne. Sogndal ladested . .... . Egersund ladested . . ........ . . . . Stavanger kjøbstad .................. Beskrivelse 106, havn 108, embedsmænd og offent- lige kontorer 109, offentlige bygninger og institutioner 111, foreninger og selskaber 128, assuranceindretninger ]29. pengeinstituter 130, folkemængde 130, handel og skibsfart 132, haandverks- og fabrikdrift 143, jordbrug 14Ö, finantser 146, formues- og skatteforhold 147,havne- kasse 147, fattigvæsen 148, legater 148, historie 149. Sandnes ladested . . . t ........... . . . Skudeneshavn ladested . . . . . Kopervik ladested . . . Haugesund kjøbstad . . . . . . . B. Herrederne. – 1. Jæderens og DaIenes fogder-i. Sogndal .................. “ Lund . . . . . . Heskesta(l . VII 7O ..78 ..85 . 92 . 96 . . 106 154 161 167 173 19O 195 2OO