Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

42 XL Stavanger åmt. Tabel over udsæden af korn og poteter i Stavanger amts herreder og byer i aaret 1875.

l HVed“l Bl c1 l n i I1t BY“V1“3ðÖh n(–gå . Byg. – kåå1Pn. Havre. LPoteter. Zbygv;rdi„ P§ndb 111. P m. m. m. m. å m. Sogndal . 3 l 146 1 739 1 802 I 1 627 Lund ..... 3 l 45 896 1352 952 Heskestad . . . W 1 . 48 924 736. 754 Bjerkreim . . . l 14 71 1 287 1 414 ] I 207 Helleland . . 4 ’ 56 I 103 91O 916 Egersund . . . 14 179 1 401 I 448 1 382 Ogne . . . . W 21 6O 686 588ï 627 Haa . . . 92 ü 245 2607 1809l 2286 Klep . . . 133 235 2093 2274 2225 Time . . 88 17l l 999 I 848 l 905 Gjccau1. . P l4 t 34 c24 648* 588 Høiland . . l 107 1 253 2 415 2 463 W 2 438 Haaland ...... . 102 261 2 316 2 189 ff 2 30O Hct1:111(1 ...... « 62 « 3v2 22v6 2722 26o2 Jæd. og Delene 658 N 2171 l 22 366 22 20:3. 21 709 HøIe .......– Y 3 l 48 423 665 490 Fossan . . . I 97 637 I 247 V 842 Strand . . .ä 6 à 109 748 1395 979 Finnø .... . . l 6 N 1l2 988 I 411 I O94 Rennesø . . . . 4 81 85ö 782r 758 Mosterø . . J 3 å 85 582 547 § 569 Skudenes . . . 4 * 467 I 429 2437 2001 AVaIdsnes . . . à –- 183 2261 220ll 2048 Torvestad . W –- L 151 I 205 820 1 050 Skaare . . –- 98 818 822 782 “Tysvær . . L – l 28 1 197 1 448Ë 1 114 Bokn . . . .] 1 . 52 455 522“ 455 Skjold . . . . W – L 28 1918 2345l 1778 Vikedal ...... X 4 V 15 1 246 168? å 1 226 Nerstrand .... –. Y 6 W 28 836 850 l 741 Sjernerø . . . 3 39 48O 584 496 Fieter . . – 35 297 545 “ 412 Aardal . t . . . –-– 26 463 756’ 53O Hjelmeland . . 1 J 29 85O 1303 973 „Jelse .... – 32 893 1:362 971 Sand . . . l 6 398 589W 458 Sande . . – l 8 658 790“ 603 .Suleda1. . . . . –- 48 710 1089r 969 Ryfylke ..... .4s 1805 2O 347 26147 21339 Amtets bygder . 701 3976 42713* 48 350 43 048 -Sogndal dLL ..... – 13 21 49 V 40 Egersun . . . – 6 4 4O 21 .Sandnes L .... 4 * 20 88 110 106 .§l;(av;ngerhg( .... 9 22 g2 129 103 1 u enes vn L W –- 11 4 109 60 Kopervik L .... – W 6 18 36 27 Haugesund K ’. . . – 17 52 “88 72 Amtets byer . . .l 13 95 259 561 429 Det hele amt . . 714 4071 l 42 972* 48 911 43 477 “*) I bl. byg regnes: M bl. hvede eller rug = - bl. havre = 3 h1. poteter. 1Zfs bl. blandk