Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Næringsveie. 4l

IaIt l Hvede. Rug. By-g. Blandk. lIavre. p kornsæd. j Poteter. J e e e p – – D Agerareal (ha.) t Jæderen og Dalene 2.e 236,o 6l6,ɔ 64,s 3 903,2 4 822.a 897,s Ryfylke ...... 0.o 12,1 488=9 l4O,e 3 324.e 3 966,a 1 189,c Byerne . . 0,4 4,6 26,–ut 0.sl 43,2 74.e 24.s . Amtet ...... at 2Ö2.1 p1l31ɔej 20l3.r V 271,o s 864.s 2111.–Z Ud sæd (hl.) J W Jæderen og Dalerne 9 649 2 171 1l6 22 366 25 547 22 203 Ryfylke ...... 3 40 l 805 882 2O 347 23 171 26 147 Byerne . ...... 1 12 95 1 259 ser s61 Amtet 1875 . . 13 701 4O7lW 999 42 iï72 49115 48 911 - l86ö . . 13 489 3 157j d1 08–5 42 938 47 682 36 524 -– 1855 . . 72 556 3 022l 1 626 38 431 43 707 25 796 - 1845 . . – 34O D 2 33OÏ l 202 84 863 38 735 23 79l - 1835 . . . 8 384i 1897 1 O6l 28 43O, 31 78O l7 O80 Av l i n g (h l.) t ’ p Jæderen og Dalerne 46 6 286 23 923. 2 O60 177 933 + 210 248 202 362 Ryfylke ...... 31 408 p 18 O76l 6 329 141 003 ỳ 165 847 199 209 Byeme ..... 5 125l 1097; 8 . 2 140 3 375 5 46:3 „ L Z – – I Amtet 187ö . . 82 6 819 l 43 O96§ 8 397 321 076 l 379 470 p 407 034 - 1865 . . 103 4 232 g 27 217’ Dr see 292 474l 331 ere W 2l5183 - 18C55 . . 819 5 805 28 272Ë 13 429 277 045Ý 325 370Þ 204 816 - 1845 . . – 3 4l3 l8 637[ 9 tiI9l 244 028l 275 697 al 190 765 - 18:35 . . . 72 3 288 i l5 4l31 7 424t 178 8021. 204 999t 140 7(i4 Det vil af foranstaaende opgaver, sammenholdte med den paa næstfølgende side 42 meddelte tabel, sees, at hvede er en i Sta- vanger amt saagodtsom ukjendt kornsort. Ogsaa rugen møder i denne eg-n mange vanskeligheder og findes næsten ikke udenfor Jæ- deren; selv her udgjør den, endog i de bedste distrikter, neppe over 5 pct. af den hele kornsæd. Der, hvor den bruges, dyrkes den nu i regelen som hestsæd og saaes efter poteter, 1neni de sneløse vintre med vekslende temperatur fryser den paa ler- og myrjord let op. Bygget er mere udbredt, men heller ikke denne kor-nar-t udgjør i gjennemsnit for det hele amt mere end ca. 8 pct. af den samlede kornsæd, hvilket er et mindre procentfo1–hold end i noget andet amt med undtagelse af Sendre Bergenhus. I enkelte bygder, som f. eks. Sand og Saude, er det omtrent ganske ukjendt. Det dyrkes næsten udelukkende som fireradet (i almindelighed urigtig kaldet 6radet) og saaes nutildags gjerne efter poteter,. selv om intet ordnet sædskifte iagttages Paa let jord og i varme aaringer giver bygget et godt og tungt korn, men i kolde og fugtige sommere bliver det ofte let