Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/405

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

398 Ste(Zregister. ImSland g. (Vik.) 34Ö. 1ms1and k.:344. Imsland S. 34O, 344. Imslandselven 341. Imslandsjøen:344. Indenklevsbygden 290, 291. Indredalen 27 –1. 275. Isvik (Skj.):3:38. IVesdal g. (Bjerkr.) 206, 207. laasund g- (Haal.) 2ð6. 26O. Jaatten (Jaatun) Skr. 88, 253. Jaatten g. (Hetl.) 265. Jaattennuden 262. Jaðarr 8Ö. Jelse (Jalsa) h. 366. .7[else g.:369,:37O. Jelse k.:371„ 372. Je1se prgd.:368. Jelse s. 366. Jelse Skr. 89. 345, 369, 370, 371. Jelse strandst.:369, 371. Jelsebygden 368. Jelseheien:367. Jelselandet:372. Jelsevigen:368, 371. Jenseaaen 2OÖ. Joa. se Rjoe. Ju(1eberget 287– Jutland g. (Høil.) 248. Jæderen 1:3. Jæderen provsti 3. Jæderen sorenskr. 4. Jæderen og Dalene fogderi 5. Jæderens rev 1Ö. 23O, 234. Jærbuslaatten 301. Jørpeland g. (Strand)’ 25O, 281, 282. J ørpeland brug 282. Jørpelandsaaen (elven) 20, 280,

3Ö8.

Jørpelandsdalen 279. Jørpelandsvaagen 282. Jøx-stad g. (Sjem.) 3ð1, 353. Jørstadaaen 351. Jørstadvaagen 352, 3ð3. Jøseneset 862, 363. Jøsen1jor(len 9. 16, 361. Jøsingfjorden 191. Jossanger g. (Strand) 281. Jøssange1–elven 280. Jøtnefjel(1et 32:3. Kaarhus g. (Skj.) 3:37. Kaggefjorden:370. Ka1berg g. (Time) 239. Kallaknuten:340. Kalland g. (Skaare):324. Kallan(lselven:323. Kalla.ndsfjeIdet:323. Ka1lefield:384. Ka1lekot1jeldet 328. Kallevik g. (Av.) 311. Kalseim g. (Nerstr.3:347. Kalstøbugten 310, 3]2. Kalvøen 263. Kar1snes (Høle) 271. Karmsund 17. ’ Kan-msund provsti 4. Karmsund og Hesby so1–enskr. 4. Karmøen 14, 3O, 31, 302. Kan-møen 1ægedistr. ð. Karsund 173. Kan-ten 173. Kartex-old g. (Time) 2:39. Katteraasen 328. Keiserholle:34O Kia1Î1eldet 32:3. Kilevaagen 367. KîHg(’8t8d g. (Finne) 286, 287, 288. Kirkebygden (L1md) 197. Kirkebø g. (Sognd.) 192, 194. Kirkenuten:378. Kirke-Sole (Haal.) 256, 2Ö8, 262. Kirketeig g. (Skj.) 3:38, 339. Kirkeøen:3ð0„:351. Kirkhus g. (Aard.):3ð9, 360. Kistefjeldet 383. Kisteknatten 204r Kisten:383. Kjaalandsvand 238. Kjelland g. (Sognd.) 19:3; (Egers.) 21ö. Kjellingland g. (Høil.) 248. Kjerag 274. Kjerringnuterne 373. Kjerringtuen 309. Kjetaabækken 275. Kjortaasen 279. Kjosevig g. (Høil.) 248. Kjærberg 2–35. Kjølevig g. (Strand) 283. Kjølvik g. (Jelse) 369. Kjør 254. KiOrberg (Lund) 202. K“Iafthus g. (Av.) 31ö. KZeiberg g. (Nerstr.) 347. KZeiveland g. (IIjelm.) 364, 36Ö. K]eivelandsaaen:362. K:emenskirken (Bru):300. K.ep h. 229. K:ep k. 2341 237c 238. KZep prgd. 231, 235. KZep S. 229. Klep Skr. 88, 235, 2Ö3. N -ep station 233. KZepfje1det 367. KZeppe g. (Klep) 231. 232, 233, 234 2:3Ö„ 2:37; (Hjelm.) 363. Klinkehorten 357. KIokkesjæret 262.