Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/404

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stedregiste1–.:397 HilleSIand g. (Skud.):304„ 306. Hil1esla11dsvm1det:302, 303. Hillevaag g. (Het1.) 264, 266, 267. Hindal g. (Hetl.) 266. Hin(Ieraa 3‘16, 347, 349. Hinderaaker g. (Av.):311. Hinderaakervaagen 309. 31O,:316. IIinderaavaag-en 347. Hj11x1a g. (Hetl.) 26Ö, 26T. Hinna stati0n 266. Hite1–ø s 194, 199. Hje Hje Hje -l118 -1Il0 -Il1e and l1. 361.

a-ud k.– 365.

Zand prgd.:363. HjeZmeZand Skr. 89, 356. Hje.me“and spinderi 3(34. Hje1meZandsaaen:362. HjeZme.andsbygden 362, HjeZmelandsijorden 16, 354. 11jc: meZ 5 an(lsVaagen 362, 363, 364, 36 HjeZmen 362. Hobbersta(l g. (Haa) 224. 22ð, 226. Hodne g. (Klep) 23O, 231, 235; (Rem1.) 292, 294. Hodnefjeld g. (Most.) 296. Hodnefjeldet 12, 3:35. Hofreistvandet- 204– Hoftun g. (Sul.) 386,:389. Hogganvik g. (Vik.) 342, 343, 344, 34ö. Hognedalsaaen 331. Hognesta(l g. (Time) 239. Hogstad g. (Hel1.) 21O, 211; (Høil.) 248, 2Ö4; (Hct1.) 267, 269. Hogvaldstad g. (Most.) 296. 300. Hole g. (Klep) 236. Holmaa 205. Holmen g. (Bjerk1–.) 206. Holmens potteri 2ðO. Holmex-andet 1, 21, 379, 385, 388. Hommela11d g. (Høle) 271. Hommersand g. (Hetl.) 263, 265, 2e(î, 26T. Horgen 340. Hornet (Horns1jeldet) 290. Horpestad g. (Klep) 231; 2:34, 236. Horpestadvandet 23O. H0rr g. (Haa) 224, 226, 228. Horra (Røldal) 387. Hortel1eia 3ö7. Hm-ten 3ö7. IIovde g (F il111Ø) 286; (Fist.) 35ð. Hovdestad g. (Skud.) 304. Hove g. (Lund) 197, 200; (Høil.) 24s, 2ð3, 2Ö4. Hovlan(l g. (Bjerkr.) 206, 208; (Hell.)210; (Egers.) 214; (Torv.)

319; (Saude) 380.

H0vsherred 196, ]97. Hovsvandet 196. Hundalen 274. Hundseid (Vik.) 344. Hundsnes g. (Tysv.):329. Hundvaag 31, 263. Hundvoku kirkia 269. Hunelven 27Ö. Husebø g. (Egers.) 214; (Hetl.) 26ö. 268. 269. Husefjeld 279. Hustveitsaata 9, 340. 374, 5379. Husvegg g. (Haa) 7Ö. 224, 226. 228. Hvalhesten 12, 309,:335. Hvitingsø. se KVitingsø. Hæstad g. ( Hell.) 210, 211. Hy1e1l 377. 388. Hyliu Skr. 88. Hy1land g. (0gne) 220, 221. IIy1SfjO1’(ïGI1 17, 37:3. Hy1ss1(=11–et 1T, 37:3,:3?T,:383,:3s?, 388. Hylss1randen 373, 374, 385. Hægelisaatn 328. 1Iøgeholmen 1. IIøgeknuden 196. 200. HøgelOft 384. Høgeski 200. 204. Hogsfjord p1–gj. 269. 273, 283. Høgsfjo1–den 16. 269, 27O. Høie. se Hauge. Høieva1–de 7ð,:313. Høila-nd g. (Hell) 210; (Haa) 224, 22Ö, 22v; (Ti1:ne)239,241; (Høil.) 248ɔ 249, 2Ö2. Høiland h. 246. HøiIand k. 2Ö1. HOiland station 251. HOil:mdsmyx-en 248. Hoilandsvandet 223. Høines g. (Skud.):304. Hele g. 271. 272, 273. Høle l1. 269. Høle k. 272. Høle prgd. 271. Hele S. 269, 273. Høle Sk1–. 88. 2ð:3, 27:3. Hølc-fjord 270. Hølen 270. 272. Høvringøen 309. Ideal 2T9, 28o, 281, 282. 1(1sc 2T9, 2so, 281. 28:3. Idse Skr. 88. Idsefjo1–den 20, 280. Ile g. (Vik.) 342. Ilstad g. (Sand) 375. I1stadaaen:374. Ilsvaagen 341, 34:3,:344. Ill1S g. (HOIe) 271. Imselven 247, 27O.