Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/406

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Stedregister.:399 K1oster (lJtstein) 296, 297, 298, 299. Kloste1–havn 298. K1osterøen 1Ö. 294. Kluge g. (Gjesd-) 24:3. Klug(“vandet 243. K1ungtv(+it g. (Nerstr.):347. K1øgtveid g. (Bjerkr.) 206. KnudsVig g. (Hjelm.) 364. 36ö. K01abygden 275, 276. 277. Kolbeinstveit g. (Sul.):387. Koldal g. (Egers.) 64. 101. 215. Kolnes g. (Haal-) 2ö5, 256. Kolstø g. (Av.) 311. Kommeda1 g. (Foss.) 278. Kompasfjeld 1Ö, 212. Kongsheien 315,:316. Kontrari 99. Konv(–ntgrundene 268. Kopervaagen:3O:3.:310. Kopervik 1adested 167. 313. Kopervik fyr 7Ö, 168. Kopervik p1“gj. 168,:302,:309. Kraagøen 296. Kraagøvaag 298. Kraakenes g. (Vik.):342.:345. Krabbetveit g. (Tysv.):330. Kring:eland (Skj.) 3:38. Kristianslyst g. (Hetl ) 26ð. Kro (B0kl1) 334. KrokVas11uten 309,:323. Krossane 2Ö–1. Krosshaug (Klep) 2:36, 2:37; (Torv.)

322.

Krossøen (Krydsøen) 29ð,:300. Krumlex-andet 20,:357. Krøisevandet:358. Kvaa1 g. (Høil.) 248. 2ð2. Kvalbein g. (0gne) 7Ö, 219, 221. Kvalbeinsanden 219. Kvale g. (8kaare) 324. Kvalevaag g. (Av.) 31–1. Kvalevaagen:310. 313. Kvaløen 318, 319. Kvaløeu g. (Vik.):342, 345. Kvaløsund 320. Kvam g. (Strand) 282; (Nerstr.) 347. Kvamme g. (Hjelm.) 36:3, 366. Kvandalen:38:3,:38ð, 386, 388. Kvandalsbrotene 383. KvandalseIven:38Ö. Kvanvandet 374. – Kvasseim g. (0gne) 219, 221. Kvasseimelven 218. 22:3. KVerneland g. (xTime) 241. Kvernelands fabr. 2“1O. Kvestad (Sul-) 387. Kvie s. (Haa) 224. 225, 227. Kvie Skr. 87, 227, 241. Kvie11eS 220. KvikÍjeldet 190. 212. Kvildale11:38’:3, 38ð, 386. Kvildalselven 38ð. Kvilhaug g. (Skud.) 304,’307. Kvinnesland g. (Tysv.):329, 330. Kviting 295. Kviting g. (jM0st.) 296. Kvitingsø 15, 29Ö, 296, 297. Kviting8ø k. 299. Kviti11gsø s. 295. Kvitingsø fyr 7ö. 298. Kvitingsøfjo:d 16. 295. Ky(1land g. (Egers.)64, 215; (Haa) 228. Kydlandsvandet 19, 213, 243. Kylles g. (Høil.) 249. Ky1lingstad g. (Gjesd.) 72, 24:3. 24Ö. Kørmt 14. “I.aagefos:341. ɔ Laksesvele g. (Bjerkr.) 206. L111a11(1 g. (K1ep) 2:31. 2:3Ö, 2s6. Lammenuten 12,:346. Lande g. (Finnø) 285; (Av.) 311. Landeeidet 309,:311. Landenes g. (Jelse) 371. Langaaker g. (Skud.) 304. Laugøen 263. 29Ö,:346. Lauaasen:3ð4. Laug g. (Sognd.“) ]94. Laugeland g- (Hjelm.) 364. Laugens lakSefiske 19:3. Launessundet 71, 216. Lausnes g. (Fi1mø) 286. 287. LauVaas g. (Sognd.) 192. Lea g. (Høi1) 248, 2ð3. Leidland (Egers.) g. 214. Leiesun(l 298. Leigvang. Levang (Høil.) 2Ö1. Leigvold g. (Hetl.) 26ð. Leiranger g. (Nerstr.) 347, 3ÖO. Leiranger Skr. 89, 331, 34ð, 349. Leirangerda1en 346, 347. Leirnuten 384. Lempedalsfieldet:335. Lende g. (Time) 239. Leranger g. (Foss.) 276. Lex-brekke g. (IIaa) 224, 226, 227. Levang. se Leigvo1d. Li (Skj.) 338. Liavandet 27O. Lia1–vandet 28O, 3ð8. Li1je]d (Linuden) 21, 263. Liknes g. (Skud.):304. Linesøen:303. Lillelandsnuten:340. v Lillesund g. (Skaare) 17:3; (Torv.) 32O.:32l. Lime g. (GjeSd.) 24:3. 245.