Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/38

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Befolkning. “ 31 Sjernerø. Nei-strand, Tysvær og Skjo1d, hvilke har et samlet areal af 887 km2, altsaa næsten dobbelt saa stort som kystbygdernes, medens folkemængden kun er noget over 2Zs af diSSes, nemlig 12,898 eller i gje1111emsnit mellem 14 og ]5 pr. km2. Den tætteste befolk- ning inden denne gruppe har Finnø heri-ed med 41 og Sjernerø, med 22 indb. pr. km2. I de øvrige herreder findes der ved siden af de godt befolkede strøg temmelig betydelige ubeboede fjeldStræk- ninger. Endnu mere gjør dette forhold sig gjældende “i de indre fjordbygder, Høle, Fossan, Aardal, Hjelmeland, Jelse, Vikedal. Sand og Saude, som med et samlet fladeindhold af 3570 km2 alene tæller 15.836 indbyggere eller gjennemsnitlig kun 4 a 5 pr. km2. og allern1est i Ryfylkes eneste indlandSbygd, Suledal, paa hvis 1:319 km2 store areal der alene bor 2122 mennesker, hvilket ikke engang giver 2 indb. paa hver km2. – Tænker man sig optrukket en linje tvers gjennem an1tet fra N 111od S langs den østlige grænse af Skjold, Nerstrand, Sjernerø, Finnø, Rennesø, Hetland, Høiland, Time, Ogne og Egersund, vil man paa vestsiden af denne linje have 73 pct. eller næsten 3Z4 af amtets hele folkemængde paa et areal, der kun udgjør IZ4 af amtet. Dette godt befolkede Strøg, der ind- befatter Ryfylkes ytre fast1and og øer, Jæderen samt de vigtigste byer, havde i 1875 en samlet folkemængde af 82,618 paa en flade af 2274 km2, hvilket giver 36 indb. pr. km2. Omtrent midt i dette strøg, altsaa i hjertet af a1ntet, ligger Stavanger by. D81’llll0d talte de indre tre fjerdedele af a1ntets areal ialt kun 3].()Ö7 n:ennesker eller overhovedet neppe:3 paa hver km“å’. De til amtet hørende øe1– havde i ]875 en samlet befolkning af 19,547 individer. Da deres areal ialt er 54I km2, bliver deres gjennemsnitlige folkemængde 36 pr. km2. De folkerigeste af dem er følgende:

  • )

Karmøen –. . . 175,å2 km2 med 11 583 indb. 66 pr. klll2 Rennesøen . 4O.2v .c » l.l47 » 28 –=– Finnøen . 24,s9 » *) 1.0 64 » 4 3 –:– Egerøen . . 2O,så » » 7 6 O » 3 8 –-– Store Bokn . 35,ss » » 6()4 – I9 –-=–- 0mbo . . 58„o9 » 678 » 12 –- Hundvaag . 4,9s » 665 » 33 – – Utsire . . Ö,14 » » 36O » 59 –- –- Fogn . . . ]1.=–så ɔ 356 » 3l –=– Aamøen .. . . Ö,43 » » 35l » 65 – – Randøen . . . l7,4s » 270 » lå – – Mosterøen (med Klo- sterøen) .... 11,s6 ɔ *) 475 » 4O – – Lille Bokn .... 7.Öa ɔ »“ 244 ɔ = 32 –=– ’ FolketaI 1769–-l 885. Efter de siden ]769 afholdte tæl- linger hidsættes følgende opgave over folkemængden iamtets hoved- dele, regnet efter den for tiden gjældende grænse saavel mellem fogderierne indbyrdes som mellem land og by. Det maa dog be-