Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/353

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

346 “ XL Stavanger amt. Nei-strand heri-ed [122,o4 km9, 15ð2 indb.], der hører til Ryfylkes nordlige fastland og omgives af Skjold, Vikedal, Jelse„ Sjernerø og Tysvær„ optager-., foruden nogle mindre øer. størsteparten af den betydelige halvø, der begrænses af Hei-vikfjorden med dens fortsætte1se Skjoldefjorden i V, Nerst1“andfjo1–den i S, Viudefjorden i Ø og dennes arm Yrkefjorden i N, og som kun ved det 2 km. brede Yrkeeid mellem sidstnævnte fjords bund og Liudange1–viken ved Skjoldefjorden er sammenhængende med det øvrige fastland. Af denne halvø hører den nordvestlige del under Skjold, medens den nordøstlige pynt, Metteneset med gaardene Hapnes og Dokskar„ ligger til Vikeda1, saa at l1erredets nordgrænse kun paa en kort strækning naar fre111 til Yrkefjorden. Dets længde fra Ø–V er omtrent l2 km., bredden fra N–S S a 10 km., den største ud- strækning fra NØ til Stangeneset i SV omtrent 2] km. Afarea1et er ialt 4,os km2 øer, hvoraf ]ɔ9l km2 falder paa den til herredet hørende del af Borg-øen, medens Toft øen er l,os km2 og Lang- øen 0,ss km2. Herredet omfatter Nerstrand hovedsogn (før kaldet Hinderaa) under prestegjældet af samme navn og danner med Sjernerø anneks Nerstrand tinglag under Ryfylke sorenskriveri og Nerstrand lensmandsdistrikt. ’ Herredets nordlige og større del indtages af tvende betydelige fjeldpartier, indbyrdes adskilte ved det dybtliggende Lyset-and og det dalføre, der fra san1mes nordende fortsætter over mod Yrkefjorden. Vestenfor dette vand hæver paa grænsen mod Skjold I1a1l1 menuten sin 75O m. høie kuppe1, men de spidse, fra søsiden let kjende1ige Under paa Vandets østside er neppe synderlig lavere; den høieste af disse, Støleva1–den med Heimekona. ligger tæt ved Lysevandet, mod hvilket den fra sin fulde høide styrter næst-en lodret ned. Begge fjeldpa1–tier falder steilt af mod V, N og Ø; mod S sænker de sig mere langsomt, dels mod Nei-sti-andfjorden, som skjær-er flere smaa- bttgter ind i kysten„ dels mod den saakaldte Leirangerdal, et bredt, ve1bebygget da1føre, som fra Mus1andsvaageu stryger mod V over til Espevikflæet, en bugt af Hei-vikfjorden. Søndenfor denne dal fortsættes hei-redets vestlige parti i en –mellem Hervikfjorden og Nerstrandfjorden udstikkende landtunge, paa hvilken fjeldet Hesten hæver sig med steilt fald mod V og S, og som udenfor et smalt eid ender i det flade, skovbevoksede nes Stangen (Staang). Noget vasdrag af betydning har hei-redet ikke, ligesaa lidt større vande. naar undtages det ovenfor nævnte; 5 km. lange og indtil 1“’2 km. brede LySevand (I,6s km2) De omgivende fjorde er omtalte i det foregaaende, Vindefjo1–den med Yrkefjorden side 17 og 335, Ner- strandtZjorden.side 16 og Hei-vikfjorden med Skjoldefjorden side 17, 3:28 og 335. –-– Bergarten er i distriktets nordvestligste del