Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

328 XL Stavanger amt. Tysvær hel-red [l48,o6 km2, l996 indb.] omfatter den syd- lige og større del af halvøen mellem Skjoldefjorden og Førla’ndsfjor- den tilligemed den østlige del af halvøen mellem sidstnævnte fjord og Førdefjorden. Det grænser mod N til Skjold, mod Ø til Nerstrand, mod S til Bokn, fra hvilket herred det adSkilles ved Falkeidflæet og Frekasundet, og mod V til Ava1dsnes. Af arealet bestaar 3,6–1“ km2 af øer i de o1ngivende fjorde. Fastlandets største udstrækning fra N til S er 16 km. og fra Ø mod V 13 km. Her-redet bestaar af Tysvær prestegjælds hovedsogn; sammen med Bokn annekssogn danner det Tysvær lensmandsdistrikt og tinglag under Karmsund og Hesby sorenskriveri. Herredet er et med fjeldknatter opfyldt aasland, som ved den næsten til grænsen mod Skjold indtrængende Førlandsfjord er delt i en større østlig og en mindre vestlig del. Den første af disse er atter ved de to betydelige vande, nordre og søndre Storevand, samt den mellem disse i retning N–S strygende Hesj edal delt i to partier, af hvilke det østligste er opfyldt af flere aasdrag, der under for- skjellige navne, som Kallekotfjeldet, Ravnebjørfjeldet, Katteraasen. Gulbrandsfjeldet og Aarvikfjeldet, strækker sig ligefra Romselandsvaage11 i N til herredets sydspidS, gjennemfuret af mange smaadale og forsænkninger, bl. a. den saakaldte Her-vikhei, der fører fra gaarden Her-vik mod NV til gaarden Evje. Vestenfor Hesjedalen indtages heri-edets midtre del af et større fjeldparti, hvis forskjellige dele ligeledes fører forskjellige navne, specielt Slette- fjeld, der i sin høieste top Hægelisaata maaske naar op til henimod 600’ m. o. h. Mod S sænker dette fjeldstrøg sig ned til et lavland, der indeholder det meste af l1erredets dyrkbare mark, men i hvis sydlige parti der igjen hæver sig et par mindre aasstrækninger, Storhaugfjeldet og Sandvikfjeldet. Den vestenfor Førlands- fjorden liggende del af herredet bestaar for det meste af en temmelig steil kystrand langs fjorden. – Kysten er mod SØ langs den 3–4 km. brede Hervikfjord, der gaar ind fra Boknfjorden, ren og uden bugter. Hervikfjorden fortsættes i den trange Skjolde- fj ord. som danner herredets østgrænse indtil den mod V indskjærende Romselandsvaag. Midti fjorden ligger den bjergrige Borge- (4,s4 km2), hvis østlige halvdel tilhører Nerstrand. Udenfor herredets sydspidse er nogle smaaholmer, vestenfor hvilke Falkeidflæet trænger ind mod N og fortsættes i det trange Frekasund mellem Tysvær herreds fastland og den til Bokn her1–ed hørende ø Ogn. Fra Freka- sundet stikker den sma]e, urene og inde1“st meget grunde Forlands- fjord ca. l2 km mod N ind i herredet. Distriktets e1ve er meget ubetydelige; derimod har det adskillige mindre vande, tilsammen dækkende et areal af ll,6–: km2, hvorib]andt Nordre Storevand (4,s5 km2) og Søn dre Stor-evand (2,6o km2), begge temmelig uregelmæssige af form og med mange bugter og øer. Det første