Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2 O XI. Stavanger amt. dalselven, og falder ud i Frafjorden, en østlig forlængelse af Høgs- fjorden. Længde 31 km., Nd. 18O km’. l4. Espedalselven, ogsaa i FosSan, løber lidt 11ordligere mod SV ud i Høgsfjorden. Længde 24 I(1ll., Nd. I58 k1n2. . l5. Jørpelandsaaen konnner fra den sydvestlige udkant at Aa-rdal og gaar gjennem Strand mod SV ud iIdSefjorden. Længde 22 km., Nd. 70 km2. I6. Tauelven, Strand heri-eds betydeligste vasdrag„ er en fortsæt.telse af Spjodelven i Aardal og løber mod SV forbi strand kirke til Hillefjorden. Længde 3O km“, Nd. 90 km2. 17. Aardalselven (Storaaen) udspringer af Store Krumle- vand i gi-ænsen mellem Hjelmeland„ Aar-dal og Valle og løber med sydvestlig retning gjennem Aa1–dal ud i Aardalsfjorden. Den har bl. a. tilløb fra det betydelige Øvre Tysdalsvand. Længde 4ä3 klll, Nd. 526 k1n2, hvoraf 496 Ring falder i Stavanger amt. 18. Førdeselven danner afløbet for de talrige østenfor Blaa- fjeld i grænSetrakten mellem Hjelmeland, Suledal og Valle liggende vande og har udløb i bunden af JøSenfjorden. Længde 30 km., Nd. 180 km2, hvoraf 148 km2 i Stavanger amt-. 19. Ulladalselven gjtïllll(3lIlS[l’Øll1lll8l’ med sydveStlig retning den sydøstlige udkant af Suledal, bøier sluttelig mod S, træder unde1– navn af Valleaaen ind i Hjelmeland og falder ud paa nordsiden af Jøsenfjorden. Længde –47 l(lll.ɔ Nd. 265 km*, hvoraf 45 km2 i Nedenes amt. 2O. Su1edalslaagen, a1ntets betydeligste vaSdrag, gje11nem- strømmer den nedre del af Suleda1 samt Sand, dannende afløb for det store Suledalsvand. Dette –optager igjen en mængde elve og bække fra N, Ø og S, blandt hvilke den vigtigSte, Bratlandselven. kommer fra det i Søndre Bergenhus amt liggende Røldalsvand, som atter modtager tilløb fra Hardangerfjeldene. Regnet efter denne kildeelv er vas(lragetS hele længde 92 kn1. Nd. l(332 k1n2, hvoraf 1046 km8 falder i Stavanger amt. 2l. Storelven, der falder i bunden af Saude1Êjorden. dannes ved sammenløbet af flere elVe, der gjennemstrømmer den nordøstlige del af Saude. Længde (efter Slettedalselven) 3–t km., Nd. 33O k1n2, hvoraf 283 k1n2 i Stavanger an1t. 22Ä Aabøelven tilhører- ligeledes Sande og har sit udløh umiddelbart vestenfor Stort-lven. Længde 2O km., Nd. 8O klll2. 23. VikedalSelven kommer fra Etne ind i Vikedal og gaar mod SV ud i Sandeidfjorde11. Længde 24 km., Nd. 112 km2, hvoraf 93 km2 i Stavanger amt. “ 24. Brekkeaae1i, Karn1øens største vasdrag, danner tildels grænsen mellem Skudenes og Avaldsnes herreder og løber ud iVea- vaagen. Længde 7 km. Af amtets i11(lS0e1“ er følgende de betydeligste: Suledalsvandet (Suledal) ....... 29,o6 km’