Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. Natur-lig beskaffenl1ed . 1 9 den sydlige del af Helleland og den østlige del af Egersund l1er- red, med udløb iɔ Naalevigen. Længde 17 km., Nd. ca. 90 km2. 4. Egersnnds- eller Hellelandselven udspringeriSi1:e- dalen og løber mod SV gjennem Gyadalen i den nordligste del af Heskestad og derpaa gjennem Helle1and, hvorefter den bøier mod S og falder ved Egersund i det af Egerøen dannede sund. Den optager i Helleland et betydeligt tilløb fra den midtre del af Heskestad. Samlet længde omtrent 4O kn1.ɔ Nd. 246 km2. hvoraf 24 km2 i Lister og Mandals a1nt. 5. B jerkreimSaaen, et af amtets betydeligste vasdrag, dan- nes i Bjerkreim ved san1menløbet af flere elve, af hvilke Mandals- aaen, der kommer fra Siredalen, og Ørsdalselven, som udspringer fra grænsen mod samme herred„ er de vigtigste. Vasdraget, hvis ho- vedretning er NØ–-SV, faar nedenfor Bjerkreims kirke navn af Tengselven og falder ud i det nordre Egersundsløb straks vestenfor ladestedet. Dets længde (efter Mauda1selven) er 65 km. Nd. ca. 70O kmî-’., hvoraf omtrent 5O km2 falder i Lister og Mandals amt, resten hovedsagelig i Bjerkreim l1erred. 6. 0gneelven udspringer i Bjerkreim og løber mod SV forbi 0g11e kirke ud i Qgnebugten. Længde 29 km, Nd. 96 km2. 7. Haaelven gjennemStrømmer først med nordvestlig, derpaa med sydveStlig retning den sydlige del af Time og den nordlige del af Haa Længde 3Ö km., Nd. 178 k1n2. 8. Orreelven er det 1 km. lange afløb for det i Klep heri-ed liggende betydelige 0rrevand, so111 igjen ved Roslands- eller Bryne- elven har tilløb fra den nordlige del af Time. Vasdragets samlede længde er 24 km., Nd. 97 kIll2. 9. Figg ja (Figgen elv), Jæderens betydeligste vasdrag., har sit udløb fra det lille Kydlandsvand i grænsen mellem Bjerkreim og Gjesdal, løber først i nordvestlig ret-ning gjennem sidstnævnte heri-ed, gjør derpaa en liden sving ind i Høi1and, bøier saa mod vest, danner grænsen mellem Høiland og Klep, træder endelig helt indi dette herred og falder i havet lidt nordenfor Jæderens rev. Længde 37 km., Nd. (if. Bro(–h, Stat. aarbog) 340 km2. 1O. Svielven eller Svila11dselven danner afløb for den østlige del af Høiland og den nordlige del af Høle. Den beskriver næsten en cirkel, idet den udspringer i Høle. gjør en stor bue gjennem Svi- landsvandet-i Høiland og falder ud i Hølefjorden, kun nogle faa k1n. fra dens udspring. Længde 26 km., Nd. (if. BroCh l= c.) 130 km2. ll. Oltedalse1ven løber først mod NV gjennem den østlige del af Gjesdal, bøier derpaa mod NØ og gaar gjennem Hele ud i Høgsfjorden. Længde:24 km., Nd. O8 km2. 12. Dirdalselven kommer fra ØiarVandet i Siredalen og løber gjenne111 den sydlige del af Fossan, først i sydvest1ig, derpaa i nordvestlig retning, ud i bunden af Høgsfjorden. Længde 40 km., Nd. 162 km2, hvoraf 1]5 kn12 i Stavanger a1nt. 13. Frafjordelven eller Fedaaen gjen11en1strømmer ligeledes den sydlige og østlige del af Fossan, omtrent jevnsides med Dir- 21r