Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/263

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2å6 XI. Stavanger amt. bunden, og i hvis midte der ligger nogle smaa øer, Hagaøen og Sømsøerne. Lidt søndenfor Hafsfjorden skjærer Risevigen sig ind i Fjæreneset. De mange klippefulde smaaøer danner udenfor kysten en bred. men temmelig aaben skjærgaard. Den i herredet hjemmehørende folkemængde var i l80]: l204; l825: l485; 1845: 2220; l865: 2822 og 1875: 3077, hvoraf 2383 i hovedsognet og 694 i Malle sogn. Overhovedet boede der altsaa i sidstnævnte aar omtrent 36 mennesker paa hver km’. og herredet hører følgelig blandt de bedst befolkede i amtet, ligesom ogsaa folkemængdens tilvekst har været nogenlunde jevn og stadig Den tætteste bebyggelse findes paa strøget omkring Sole kirke og i det lille Malle sogn. Efter“ den nye matrikul har herredet 41 gaarde med en samlet matrikulskyld af mk. 1019,12 (urevid. dlr. 497. ». l5), hvoraf 37 gaarde med mk. 8O0,s1 i hovedsognet og 4 gaarde med mk. 218,e1 i Malle anneks. Eiendommene er., navnligi sidstnævnte sogn, temmelig sterkt udstykkede, men den gjennemsnit- lige skyld pr. brug ligger dog ikke meget under det for amtets bygder overhovedet beregnede forl1old. Skylddalerens middelværdi var i aarene 1852–8O kr. 2774. Indmarken opgives overalt at være udskiftet; derimod ligger 11dmarken paa nogle faa gaarde endnu ialfald tildels i fællesskab. Af hovedsognets gaarde er Samme (á Sæme), 30,oe, beliggende ved bunden af Hafsfjorden, en af de betydeligste. 2 af denne gaards brug, hvilke tidligere havde været beneficeret Stavanger sognekald og senere enkesæde for Hetland presteembede, blev ved res. 1 juni l867 udlagte som prestegaard, samtidig med at den ældre prestegaard Haa- land befaledes solgt. Paa prestegaarden, hvis skyld er mk. 6,2s, og som senere er fra nyt af bebygget, fødes for tiden 2 heste og 8 kjør og avles omtrent 40 bl. korn og 70 hl. poteter. Blandt samme sogns øvrige gaarde kan merkes Kirke-Sole (á Sóla), 36,29, og Ud-Sole, l8,ss, begge i nærheden af prestegaarden og kirken„ fremdeles Kolnes, søndre. 24,1s, og nordre, 3l,s2, ’1’jore (þjórar). 47,“1o, Rise, 14,se, Haga, 36,ss, Meling, 21,v1, Myglebostad, 35,81, og J aasundl(opr. vistnok 2lfiásuml eller Mósund d. e. »Smalsund«), 31,–1o, alle beliggende nordenfor kirken paa Fjæreneset; søndenfor Solesanden er Ræge (Rækin), 27,“1s, Ølbør (opr. Ø“lberg), 36,s“:, Haaland (HáZand), 29,å4, tidligere prestegaard, Helleland, 25,44, Byberg, 2l,os, Dysjeland (alm. Skr. Djøseland), 13,se. Tjelte, 29,o4, og Gimre, 27,1s, medens Stangeland, vestre, 27,s9, og østre, 23,os, Skadberg, 2O,o9, Sande, 22,2e, Rjoe (á Rjóðum, udt. og alm. Skr. Joa), 25,os, Røineberg (Røynibiargir, alm. Skr. Rønneberg), 2l,‘1.o, Saurnes (Sørnes), 12,se, og Grannes, 30,so, danner hovedsognets øst1ige, til Haaland og Hetland stødende del; endelig Rott (Hrott), 28,es, paa øen af samme navn. Annekssognet bestaar af fire gaarde Malle (á ]lIallum, alm. skrevet Malde), 90,22, en af amtets største gaar-de, Reveim, 40,99, Sunde, søndre, 43,96, og nordre, 43,44. Det er neppe noget andet af amtets hei-reder, hvor agerbrnget